Tips og ideer

Udnyt pladsen mellem dine paulownia træer:

Du kan plante 4 stk rubinia med 50 cm afstand mellem hvert paulownia, og dermed høste færdige rubiniapæle efter 4-5 år.

Paulownia vokser fint på

sand/lerjord samt på lerjord, og knapt så godt på sure og/eller vandholdige arealer.

Arealet bør være efterårspløjet samt forårsharvet inden plantning 

SVINEGYLLE har jfr. amerikanske og japanske undersøgelser vist sig at være en meget effektiv gødning for paulownia.

Paulownia til tømmer skal plejes 1 gang om året de første 3-4 år:

Teknisk beskæring foretages hvert forår omkring den 10-15 april, hvor alle træer under 2 meters højde skæres ned til 5 cm

Hvert forår i april fjernes alle sideskud 2/3-del op af stammen for at sikre en smuk og ret stamme.

Såvel de grønne sideskud som bladene kan bruges til fremstilling af grøntpiller til kvæg- og svineproduktion

Paulowinia-træets blade er meget store.

De er spiselige for såvel mennesker som dyr, og de har et protein-indhold, der kan måle sig med soya-bønner.

I Kina indhegner man plantagerne og sætter får og kødkvæg ud til afgræsning i oktober / november. Dette skulle efter sigende øge kød-tilvæksten med 10 %.

Nyplantede paulownia bør vandes

med minimum 2 liter om ugen fra april til udgangen af august det første år.

Brug siveslange, det er mest økonomisk.

Derefter er vanding ikke længere nødvendig, da rødderne nu er nede i 1-1,5 meters dybde.

Poulownia gødes på samme måde som norrmannsgraner til juletræer.

Vi anbefaler flydende NPK da dette optages hurtigere og giver mere stabile træer.