Biobrændsel FLIS Trækul

Træ- og pillevarme bliver stadig mere populært. Pillerne fremstilles hovedsageligt af trærester, der er tilbage efter værdifældning eller fra træer fra energiplantager. I fremtiden vil “affaldstræet” ikke længere være tilstrækkeligt til at imødekomme den stigende efterspørgsel, hvorfor energiplantager bliver stadig vigtigere.

Der er også flere og flere kraftværker til industriel biomasse, hvilket også fører til en stigning i efterspørgslen efter flis og biomasse. Som et resultat på kort til mellemlang sigt vil prisen stige for ressourcen af ​​træ.

Paulownia er det ideelle træ til korte rotationsplantager. Sammenlignet med poppel og pil er biomassevæksten af ​​en Paulownia-plantage op til 30 procent højere. Derudover vokser trøerne op igen ud fra deres rodstamme, så der ikke behøver at blive genplantet efter høst.

Investeringsomkostningerne på løber således kun én gang.

Med hensyn til deres tørrekapacitet er Paulownia uovervindelig, den når et fugtindhold på 10-12% i det fri og kan brændes effektivt allerede efter 30-60 dages lufttørring. Når den tørres i ovnen, nås denne værdi efter ca. 24-48 timer. I modsætning til poppel og pil brænder det renere, efterlader mindre aske og kan derfor også bruges som brænde.

Paulownia har et flammepunkt på 460 grader Celsius.

Produktionen i en energiplantage:

plantet i 1,5m x 2,5 meter = 40 rækker á 66 træer = 2640 træer pr ha.

Udbytte pr år efter 3-5 vækstår: ca. 122 tons biomasse pr år pr ha.

Gigajoule pr ton ved 11% fugtindhold: 16,82 GJ/T > til 4,66 MW pr ton

Markedsprisen er i November 12,80 EUR pr MW

= 122 ton biomasse X 4,66 MW X 12,80 Eur X 7,47 dkk = dkk 54360,- pr ha pr år

Herunder ses skematisk vækstpotentialet hos Paulownia 3B07, plantet til produktion af biomasse. I takt med alderen vokser rodnettet, og udbyttet bliver større og hurtigere for hver høst.