Brandsikkerhed

Paulownia er brandhæmmende

Paulownia-træets varmeledningsevne (Lambda-værdi) er 34 % mindre end gran.

Paulownia = Lambda W/mK 0,083 mens gran = Lambda W/mK 0,14 . (Mursten = Lambda W/mK 0,5)

Dvs. at man ved at benytte paulownia i byggeriet opnår en betydelig større varmeisolering end ved brug af gran. I daglig tale kaldes dette for K-værdi.

Brændepunktet for andet træ er omkring 270 grader Celsius, mens brændpunktet for Paulownia træ er op til 425 grader Celsius.

I plantageprocessen med Paulownia findes der ingen referencer i forhold til selvantændelse og skovbrande.

Desuden kan det bruges som materialer til træprodukter, der er modstandsdygtige over for høje temperaturer.

Klik på nedenstående knapper for at læse artikler om paulownias egenskaber i forhold til ild.

Flame retardancy of paulownia wood
Read this document