EU og paulownia

PAULOWNIA DANMARK APS er certificeret distributør og forhandler af certificerede Paulownia hybrid-kloner i EU, og kan dermed udstede europæisk plantepas til alle vore kloner.

EU godkendelse af paulownia som afgrøde

Forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) (1) indeholder bestemmelser om en række foranstaltninger, som medlemsstater og regioner kan medtage i deres landdistriktsudviklingsprogrammer 2014-2020 til støtte for bæredygtig forvaltning af skove i henhold til deres behov og prioriteter og i overensstemmelse med EU’s skovstrategi.

Det er op til hver medlemsstat og region at tildele de budgetmæssige ressourcer til hver foranstaltning, inklusive til skovrejsning, inden for den samlede ELFUL-konvolut 2014-2020, alt efter behovsvurdering og strategien fastlagt i deres landdistriktsudviklingsprogrammer.

Paulownia tomentosa og de forskellige hybrider herunder er et fremmed træ (hjemmehørende i Kina), der oftest bruges som prydtræ i EU. I nogle regioner betragtes det som en invasiv art, der potentielt udgør en risiko for indfødt vegetation. En række medlemsstater anerkender ikke den som en skovart, hvilket gør den ikke berettiget til skovrejsning.

På grund af dens hurtige vækst kan Paulownia-plantager , hvor de er lovlige, ikke betragtes som en skov, men træplantager til industriel brug eller kort rotationshjul. Kort rotationskobbe betragtes som en flerårig landbrugsafgrøde, og støtten til oprettelsen af ​​dette system kan således ydes gennem landbrugsinvesteringsforanstaltningen under programmer for udvikling af landdistrikter,

mens træplantager til industriel brug ikke dækker hurtigvoksende træer til energi produktion, kan understøttes gennem skovrejsning.

Hvad angår skovrejsning, skal de plantede træarter tilpasses de miljømæssige og klimatiske forhold i området og skal overholde mindstekrav til miljøet, som defineret i artikel 6 i forordning 807/2014 (2) , såvel som national lovgivning.

(1)
EUT L 347, 20.12.2013

(2)
EUT L 227, 31.07.2014.

Det europæiske CPVO planteregistrering over godkendte planter bruger
2007 / 2911 06128  03796 og den oversatte kinesiske betegnelse som registrering for hybride paulownia.