Co2 og paulownia

1 paulownia-træ opsuger i løbet af 8-12 vækstår mere end 1 ton CO2 eller ca. 1000 ton CO2 pr hektar. Af disse 1000 ton afgives igen ca 480 ton CO2 til luften, mens ca 52 tons CO2 pr hektar årligt forbliver i tømmer og rødder.

Omskrevet: En hektar med ca 840 paulownia træer optager 52 ton CO2 årligt fra det 7. vækstår.

Heraf ”gemmes” fra det 8. år gennemsnitligt 1,5 ton CO2 omdannet til kulstof alene i træernes enorme rodnet pr år.

Dette er ca 50 % mere end et egetræ.

Ligeledes afgiver paulownia til atmosfæren ca. 33 ton ilt pr hektar pr år.

HVIS dyrkning af paulownia i Danmark bliver godkendt til CO2-kvote-handel, og den årlige Co2-consumption bliver anerkendt til 52 ton CO2 pr hektar pr år, vil der kunne handles CO2-kvoter til pt. kr 370,- pr ton pr år = kr 20000,- pr år pr hektar.

I Danmark findes der ca 2.800.000 hektar  aktiv landbrugsjord, hvoraf 61,5% hører til jordtype 1,2 og 3, som indbefatter de sandede marginale jorder (Skov- og Naturstyrelsen).

= 1.720.000 hektar svært til let marginale jorder.

Jorder og arealer, som er velegnede til dyrkning af paulownia !

Dette er overordentligt store perspektiver for nedbringelse af CO2 bare i vort eget lille land.

– så hvis bare 10 % af de marginale jorder blev plantet til med paulownia, så ville Danmark i princippet nedbringe sit CO2-emission med 20 % …tænk lidt på det !

Vi undersøger og arbejder på sagen pt, men skal nok ikke forvente endelig godkendelse på dette område før omkring 2025.

Klik på foto herunder for at gå direkte til RESEARCHGATE for undersøgelser omkring fremstilling af biomasse fra Paulownia Elongata 

Foto: Paulownia 3B07 plantet i 1 x 2 meter for biomasse

Klik på ovenstående foto for flere oplysninger fra RESEARCHGATE