Klima og CO2


GEVINST FOR LANDBRUGETs CO2-balance:

Paulownia opsuger pr træ mere CO2, og producerer mere ilt end  nogen anden træsort i verden. 

Et voksent træ på 8 år og derover kan optage mellem 2,5 og 5 kg CO2 hver dag, hvilket omdannes til mellem 1,5 og 3 kg ren ilt. – eller omskrevet … 52 ton carbon pr hektar pr år.

1 hektar tilplantet med 900 paulownia træer vil altså fra det syvende år opsuge minimum 52 tons CO2

I citat direkte fra Climate-lab:

“Kiri-træet (paulownia) kan rense ufrugtbar jord, det optager også 10 gange mere CO2 end nogen anden art.


Den kan nå op til 27 m i højden og en stamme mellem 20 og 50 cm i diameter. Den har 20-60 cm brede blade. 

Modstår brand ved hurtigt at regenerere dets rødder og vækstkar og tolererer også forurening. Det er ikke nødvendigt at plante om, da det spirer efter nedskæringen. 

Den trives i forurenet jord og vand og renser jorden, mens den vokser, fra dens blade, rige på nitrogen, giver den næringsstoffer til at falde og nedbrydes i jorden.


På grund af dets fysiologiske egenskaber kan dette træ tilpasse sig en lang række klimaer med ekstreme temperaturer på -20 ºC til 45 ºC. 

Dens vigtigste egenskab, som gør den unik, er dens effektivitet, når det kommer til fotosyntese. Dette træ forbruger mere CO2, den vigtigste drivhusgas, og producerer mere ilt end gennemsnittet af andre træer. Et voksent træ kan hver dag opfange 21,7 kg CO2, hvilket omdanner det til 6 kg ilt.


30 milliarder voksne kiritræer (paulownia) fanger 156 millioner kg CO2 hver dag, eller 651.000 tons. 

På årsbasis bliver 30 milliarder tons CO2 fanget. 

Så længe den intensive genplantningsplan fortsætter på planeten, kan procentdelen af ​​atmosfærisk CO2 reduceres mellem 1,5 og 2 ppm om året. 

Om maksimalt 40 år ville den vende tilbage til den ideelle tærskel på 350 ppm og ville vende tilbage til den oprindelige planetariske termoligevægt.
Kiri udsender store mængder ilt og absorberer op til ti gange mere kuldioxid end andre træer. 

Det er det hurtigst voksende træ på hele planeten og med kun otte år når det størrelsen af ​​for eksempel en 40 år gammel eg. 

Efter skæring regenererer den kraftigt op til 7 gange.”

Lidt videnskab:

Paulownia har den helt særlige egenskab, at træet lever i symbiose med op til 15 forskellige svampe, hvilket er både nødvendigt og vigtigt for træets væksthastighed og sundhed. Træet “fodrer” således svampene med bl.a. sukker, og svampene afgiver nødvendige næringsstoffer og mineraler tilbage til træet.

Men også helt specielle CO2-ædende jordbakterier (photoferrotrophs)

er en vigtig del af paulownias symbiotiske egenskaber:

Dette betyder, at paulownia i væsentlig grad ikke alene opbevarer og gemmer CO2 i stamme og rødder, men at

photoferrotrophs i symbiose optager CO2 direkte fra paulownias rødder og omdanner CO2 til fossilt kulstof til den omliggende jord.

Paulownia er på denne måde p.g.a. væksthastigheden i stand til at optage mere CO2 til selve stammen og rødderne hos normale træer, men træet udskiller altså også kulstof til den omliggende jord i større grad end mange andre træer (elletræer er kendt for det samme fænomen)

Den Methan-ædende bakterie

Methanotrophic bacteria

 er netop opdaget i symbiose med paulownia træer i Kina, og et større videnskabeligt program/undersøgelse er igangværende.

De foreløbige meldinger lyder på, at disse bakterier omdanner Methan-gasser til CO2, hvor så de symbiotiske CO2-ædende bakterier, omdanner og neutraliserer CO2 til mineralskt kulstof i jorden.

“Methanotrofer (nogle gange kaldet methanofiler) er prokaryoter, der metaboliserer metan som deres kulstofkilde og for at låse op for energien af ​​oxygen, nitrat, sulfat eller andre oxiderede arter. De er bakterier eller arkæer, kan vokse aerobt eller anaerobt og kræver enkeltkulstofforbindelser for at overleve.”

Her i oversat extract fra nedenstående artikel:

“Dynamikken og interaktionerne mellem mikrobielle samfund i Paulownia’s
livscyklus er dårligt forstået. Hovedformålet med denne undersøgelse var at
sammenligne den rhizosfæriske jord og endofytiske mikrobiom og mykobiom
af hybrid Paulownia elongata og Paulownia fortunei. Sammenligningen
var baseret på højeffektiv Illumina MiSeq-sekventering af bakterier og
svampe fra rhizosfæren og endosfæren af ​​bioenergetiske træer P.
elongata x P. fortunei. Den generelle rigdom af bakterier og rhizosfærisk
svampe (baseret på Chao 1, Shannon og Simpson indikatorer) var højere
end i endosfæreprøver fra de samme planter. Actinobakterier og
Proteobakterier var dominerende i rhizosfæren og endosfæren af
planter under sunde forhold. Rhizosfærens svampesamfund i begge
forsøg blev domineret af Ascomycota, Mortierellomycota og
Basidiomycota. De fleste rodendofytter kom fra Olpidiomycota,
Oomycota og Ascomycota, mens de fleste bladendofytter var fra
Ascomycota og Basidiomycota. Denne undersøgelse var den første rapport om
sammensætning af bakterier og svampe forbundet med endosfæren og
rhizosfæren af ​​Paulownia-træer. Disse undersøgelser viste, at bakterielle og
svampesamfund fra rhizosfæren og endosfæren var adskilte
fællesskaber. Det viste også, at træernes sundhedsmæssige forhold ikke gjorde det
påvirke sammensætningen af ​​endofytiske mikroorganismer i Paulownia-væv.”

Klik på nedenstående foto og gå direkte til det anerkendte klima-forsknings-institut