De forskellige kloner og voksestedet

Vore frostsikre kloner dyrkes i Danmark under afgrøde-kode 583 som også indeholder kvælstofkode.
De dyrkes således jfr. EU-norm som afgrøde i opdrift.


Vi har efter gode forsøg valgt at bruge rod-kloner, da disse har vist det bedste vækstpotentiale.

Rodklonerne bliver skåret direkte fra de bedst voksende hybride paulowniatræer, der vokser i højde med det nordlige Japan.

Dette sikrer, at vi får kloner fra træer, der har vist deres bedste vækstpotentiale i et klima, der svarer til midtsvenske, sydnorske, sydfinske og danske breddegrader.

Nogle sydeuropæiske lande, bl.a. Spanien, Tyskland og Bulgarien har en storindustri med produktion af blad-kloner, hvor man i laboratorier fremdriver træer i petri-glas.

Disse blad-kloner er klippet fra de bedst voksende træer under disse himmelstrøg, og er altså bedst egnede på netop deres voksested.

Vi har afprøvet disse petri-kloner, men de vokser langsommere og mere uregelmæssigt i Danmark og Sverige end vore “stjerne-kloner” 3B07, 3BFE, 3BSH, 3B01 og 3B03

Petri-klonerne eller rod-kloner fra disse,kaster deres blade tidligt i oktober, mens vore egne rod-kloner stadig har blade og er i vækst midt i november (afhængig af frost).

Det er altså vigtigt, at man sikrer sig, at klonerne er tilpasset det klima, de skal plantes i og ikke stammer fra et varmere område.