Handelsbetingelser

Når du bestiller planter, er du sikret af købeloven.

Siden her fungerer pt ikke med webshop, og er derfor udelukkende B2B handel.

 1. Omfang

Paulownia.dk er et handelsnavn for Paulownia Aps. med hovedkvarter på Skovvej 100, DK4220 Korsoer, Danmark.

Paulownia Danmark har tidligere under navnet 3Bhunting eksisteret som handelsfirma siden 1994 og er CVR registreret under momsnummer 26527597. Paulownia Aps. er registreret under momsnummer 42350234……I det efterfølgende nævnt som sælger. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra sælger og for hvert online køb, der er indgået mellem sælger og forbrugeren.

For alle køb af levende stiklinger og planter af PAULOWNIA købt fra sælger gælder følgende:

AL OPFORMERING UDEN UDTRYKKELIG, SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PAULOWNIA APS ER IKKE TILLADT ! Vore hybride kloner er under beskyttelse af patent fra Det kinesiske skovinstitut, og det er jævnføre EU traces-forordning forbudt at opformere fremmede, importerede arter og sorter af hensyn til sporbarhedsprincippet. Overtrædelse vil blive retsforfulgt med henblik på erstatning og destruktion.

Før online-køb er afsluttet, stilles teksten til disse vilkår og betingelser til rådighed for forbrugeren på webstedet PaulowniaScandinavia.com og og forbrugeren skal acceptere disse vilkår og betingelser ved at markere det relevante felt.

Virksomheden forbeholder sig retten til ensidig at tilpasse disse vilkår og betingelser, i tilfælde af, at love eller forskrifter eller retspraksis kræver en ændring eller at ændre dem under forudsætning af, at forbrugeren øjeblikkeligt bliver informeret såfremt en igangværende ordre er under behandling og dermed ikke afsluttet. I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et tidspunkt helt eller delvist annulleres eller tilbageføres, forbliver de resterende bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser fuldt ud gældende. Sælger og forbrugeren vil høre hinanden for at aftale nye bestemmelser som erstatning for de udløbne bestemmelser, hvorved formålet med den oprindelige bestemmelse tages så meget som muligt i betragtning.

Anvendelse af ethvert køb eller andre generelle vilkår og betingelser, som forbrugeren bruger, afvises udtrykkeligt.

 1. Tilbud
 2. I tilfælde af at et tilbud har en begrænset varighed eller afgives under visse betingelser, vil dette blive angivet eksplicit i tilbuddet.
 3. Tilbudet inkluderer en komplet og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og / eller tjenester, men er uden forpligtelse på alle tidspunkter. Hvis der bruges billeder, er dette den bedst mulige repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenbare fejl eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for sælger. Alle tilbudte varer er altid tilgængelige i mængder, der normalt er tilstrækkelige til salg – afhængig af sæson- og vejrafhængig tilgængelighed. Der er ingen juridisk ret til tilgængeligheden af alle tilbudte varer, og for alle tilbud gælder, ”så længe lager haves”. I tilfælde af udsolgte varer, annulleres handlen. Nye varer af samme art med andre priser kan, afhængigt af vejr og sæson, bestilles ved senere ordreafgivelse.
 4. Hvert tilbud inkluderer information på en måde, som forbrugeren klart kan erkende, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

Dette vedrører især:

 • Prisen inklusive skat;
 • eventuelle leveringsomkostninger
 • den måde, hvorpå kontrakten indgås, og hvilke handlinger der er nødvendige hertil;
 • gyldig eller ugyldig anvendelse af returretten
 • metode til betaling, levering og udførelse af aftalen.
 • den periode, inden hvilket tilbuddet skal accepteres, eller den periode, i hvilket sælger garanterer prisen;
 • niveauet for frekvensen af internetkommunikation, i tilfælde af at omkostningerne ved anvendelse af teknikken til internetkommunikation beregnes på et andet grundlag end den normale basisrate for det anvendte kommunikationsmiddel;
 • den måde, forbrugeren, inden han indgår kontrakten, kan kontrollere og om nødvendigt korrigere de data, som han har meddelt i henhold til aftalen;
 • alle andre sprog ud over dansk, hvorunder aftalen kan indgås.

Reklamation og returnering:

Din reklamationsret som kunde:

Alle køb, er omfattet af gældende dansk købelov.

Efter købelovens gives der 24 måneders reklamationsret. Dog er reklamationsretten begrænset af varens naturlige holdbarhed/den holdbarhed som Paulownia.dk har stillet i udsigt – se evt. varens emballage.

Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af de varer, du reklamerer over.
Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af planterne eller anden skadeforvoldende adfærd. Vores plantevejledning SKAL være overholdt.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig,

-dog skal du være opmærksom på, at vi ikke giver reklamationsret for barrods-planter, som ikke bliver returneret umiddelbart efter modtagelse.

Dette skyldes, at rødderne risikerer at tørre ud ved forkert behandling fra kunden, og dermed er tørret ud i rødderne. Ligeledes må rødderne ikke ligge i en hermetisk tillukket plasticpose eller boks, da dette forårsager forrådnelse.

Barrodsplanter skal derfor være fugtet ved rødderne inden returnering fra kunden, og returnering skal foregå senest dagen efter modtagelse.

Er reklamationen berettiget refunderer vi dit indbetalte beløb via bankoverførsel eller mobilepay

Nægtes modtagelse eller anses reklamationen for ikke berettiget returneres dit indbetalte beløb minus forsendelsesomkostninger.

Varen returneres til:

Paulownia Aps, Skovvej 100, 4220 Korsør

Når du sender varen retur, bør du oplyse hvad problemet er, så præcist som muligt.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, tag et foto, og få en kvittering for afsendelse.

Planten/planterne må ikke have været udsat for udtørring, frostskader eller fysiske skader, som følge af harebid, fejning og bid af hjortevildt, påkørsel, hærværk eller anden fysisk skade. Således gives der heller ikke vækstgaranti for planter, som er gået ud under en sommer-tørke-periode …. Husk venligst at vande dine planter/rødder med siveslange mindst en gang om ugen i 2 timer det første år efter plantning.

Der gives ikke vækstgaranti på planter, der plantes i krukker.

Kontakt os gerne på mobil +45 40532202 eller via mail: contact@paulownia.dk hvis du har spørgsmål.

Hvis du fortryder dit køb indenfor 14 dage, kan du kontakte os per telefon eller e-mail, hvor vi så vil aftale, om varen kan returneres. Dine penge vil blive refunderet senest 2 hverdage efter, vi har fået varen retur.

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

Eneste udgift du har når du fortryder, er portoen til at sende varen tilbage til os.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Konsekvenser og returneringer

Hvis du ophæver aftalen, modtager du øjeblikkeligt alle betalinger, du har foretaget indtil dette punkt, eksklusive leveringsomkostninger. Dog senest 14 dage efter, at vi er blevet underrettet om din beslutning om at trække sig ud af aftalen. Vi betaler dig tilbage med den samme betalingsmetode eller via bankoverførsel/mobilepay, som du brugte til den originale transaktion, medmindre du udtrykkeligt er aftalt andet; under alle omstændigheder bliver du ikke debiteret for sådanne refusioner. Du er kun ansvarlig for afskrivning af de varer, der følger af brugen af varerne, som går ud over, hvad der er nødvendigt for naturen, bestemme egenskaberne og driften af varerne. Du skal straks returnere eller udlevere varerne til vores adresse, men under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dag, hvor du underrettede os om beslutningen om at annullere aftalen. Du er i tide, hvis du returnerer varerne inden perioden på 14 dage er udløbet.

Udelukket fra fortrydelsesretten er et forbrugerkøb, der vedrører levering af:

 • Produkter, der ødelægges hurtigt, eller som har en begrænset holdbarhed;
 • Produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
 • Planter leveret som barrod er ikke omfattet af en fortrydelsesret.

Disse planter har en begrænset holdbarhed og tåler ikke at blive i emballagen for længe.

Du skal returnere varerne til os uden forsinkelse, men under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underrettede os om beslutningen om at annullere aftalen. Du er i tide, hvis du returnerer varerne inden perioden på 14 dage er udløbet.
Hvis du bruger fortrydelsesretten, bærer du de direkte omkostninger til returnering af produktet. Når man bygger på fortrydelsesretten, tilbagebetales alle relevante beløb excl. forsendelse, der allerede er overført af forbrugeren, inden for 14 dage efter modtagelse af forbrugerens erklæring. Du er kun ansvarlig for afskrivning af de varer, der følger af brugen af varerne, hvilket går ud over, hvad der er nødvendigt for at bestemme varens art, egenskaber og funktion.
tillæg

For levende planter, der er dyrket i potter eller som klynger, skal planterne returneres i god stand og ubeskadiget til sælgers adresse. I mellemtiden skal planterne fjernes omhyggeligt fra emballagen og forsynes med vand for at forhindre skader og dehydrering af planterne.
Såfremt planter har pådraget sig tydelig rodskade og/eller udtørring i perioden fra lev
Hvis forbrugeren anvender sin ret til tilbagetrækning, er omkostningerne ved returnering for købers konto.

 1. Købsprisen
 2. Priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester er bruttopriser inklusive den gyldige moms, medmindre andet er angivet. Desuden er priserne eksklusive transport- og / eller leveringsomkostninger og / eller eventuelle toldomkostninger. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, forhøjes priserne ikke på de tilbudte varer og / eller tjenester, undtagen i tilfælde af prisændringer som følge af ændringer i momssatsen.
 3. I tilfælde af afvigelser fra ovenstående kan sælger tilbyde produkter og tjenester til variable priser, hvor priserne er udsat for udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke kan få indflydelse på. Denne afhængighed af udsving i det finansielle marked og det faktum, at de nævnte priser er foreslåede detailpriser, fremgår af tilbuddet.
 4. Prisstigninger inden for tre måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af ændringer i lovgivning eller forskrifter.
 5. Prisstigninger efter mere end tre måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis sælger har bestemt dette og:
  a. Disse er resultatet af ændringer i lovgivning og forskrifter; eller
  b. forbrugeren har myndighed til at annullere kontrakten med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 6. Overensstemmelse, garanti og ansvar
 7. Sælger garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er angivet i tilbudet (hvor alle angivne størrelser kan have mindre afvigelser på op til 10%), de rimelige krav til pålidelighed og / eller eller brugervenlighed og de love og regler, der gælder på dagen for kontraktens indgåelse. Når aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden brug end normalt. Med brug af billeder stræber sælger efter at give det bedst mulige image af produkterne. Arten af produkter betyder, at den leverede (med hensyn til farve og / eller densitet) kan afvige fra det anvendte billede. Ovennævnte mulige afvigelser giver aldrig forbrugeren en ret eller krav i retning af sælger. Bemærk: de viste billeder kan variere afhængigt af sæson / blomstringstid, hvor du køber produkterne. Vi stræber efter at vise fotos af produkter, der er uforarbejdede, med komplette og rimelige dimensioner.
 8. En garanti, der gives af sælger, fabrikant eller importør, ændrer ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan håndhæve over for iværksætteren på grundlag af kontrakten.
 9. I tilfælde af, at sælger uanset årsag ikke desto mindre skal være ansvarlig for skader, vil denne skade ikke overstige fakturaens størrelse (ekskl. Moms) og under alle omstændigheder aldrig være højere end beløbet. at virksomhedens ansvarsforsikring betaler i det pågældende tilfælde. Iværksætteren er aldrig ansvarlig for indirekte skader, der måtte opstå som følge af de leverede varer, eller for varer, der bærer tydelige præg af misligholdelse fra købers side.
 10. Levering og udførelse
 11. Sælger tager størst mulig omhu, når han modtager og udfører ordren på produkterne. Ovenstående gælder også for alle forbrugerdata, der kommer i sælgers besiddelse ved bestilling.
 12. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har meddelt virksomheden, eller adressen, hvor virksomheden er beliggende, hvis køber selv vælger at afhente varen. Forbrugeren er ansvarlig for at sikre, at leveringsstedet for de køretøjer, som sælger bruger i leveringen, dvs. en lastbil på 3,5 til 18 ton, er let tilgængelig.
 13. Under hensyntagen til det, der er nævnt herom i punkt 4 i disse generelle vilkår og betingelser, udfører virksomheden hurtigt den accepterede ordre, medmindre der er aftalt en særlig leveringsperiode. I så fald vil de gøre deres bedste for at overholde denne periode. Hvis leveringen ikke finder sted inden for 30 dage i forhold til aftalen, og der ikke er aftalt en bestemt leveringsperiode eller i tilfælde af force majeure, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive underrettet så hurtigt som muligt. Den aftalte leveringstid er tiden mellem ordren og varens ankomst til forbrugeren.
 14. I tilfælde af aflysning i henhold til foregående afsnit vil den erhvervsdrivende tilbagebetale det beløb, som forbrugeren betaler så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for 30 dage efter aflysningen.
 15. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil sælger bestræbe sig på at levere en erstatningspost. Senest ved levering meddeles det klart og forståeligt, at en udskiftningsgenstand vil blive leveret. Omkostningerne ved en mulig returforsendelse er for iværksætteren.
 16. Risikoen for skade og / eller tab af produkter ligger hos sælger under transport til køber.
 17. Betaling
 18. Medmindre andet er aftalt, skal de skyldige beløb betales på en måde, der er specificeret i webshoppen www.Havehæk.dk og www.Havehaek.dk
 19. Hvis der er fastsat et depositum, kan forbrugeren ikke fremsætte krav med hensyn til udførelsen af den relevante ordre eller tjeneste, før den fastsatte forskud er betalt til sælger.
 20. Forbrugeren er forpligtet til straks at informere sælger om eventuelle unøjagtigheder i de angivne betalingsoplysninger.
 21. I tilfælde af at forbrugeren ikke betaler, har den erhvervsdrivende ret til, med forbehold af de lovlige begrænsninger, at opkræve forbrugeren med berettigede omkostninger, der tidligere er anmeldt til forbrugeren.
 22. Klager
 23. Forbrugeren skal kontrollere de leverede varer for overensstemmelse senest ved levering. Hvis forbrugeren tvivler på produktets sundhed, skal han informere sælger om sine klager skriftligt (via e-mail) senest på leveringsdagen samt dokumentere fra klare billeder med hensyn til den påståede manglende overensstemmelse eller afvigelserne i leveringen på tro og love. 2. En klage over en levering eller det leverede medfører ikke en forskydning i forbrugernes betalingsforpligtelse med hensyn til andre leverancer.
 24. Transportmateriale

Den emballage, der bruges til levering, overføres til forbrugeren ved levering. Iværksætteren er ikke forpligtet til at tage dette tilbage.

 1. Lovgivning og forskrifter

Hvis det ser ud til, at en eller flere af de bestemmelser, der bruges i disse generelle vilkår og betingelser, er i modstrid med de gyldige love og regler, påvirker dette ikke gyldigheden af de andre bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser. I ovenstående tilfælde forpligter parterne sig til at blive enige om en erstatningsbestemmelse for den udløbne bestemmelse. Dette skal være i ånden af den udløbne bestemmelse.

 1. Gældende lovgivning og valg af juridisk bopæl

Aftalerne mellem sælger og forbrugeren, som bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser gælder, er underlagt dansk lov og de gældende europæiske love og regler. I tilfælde af tvist er den mest berettigede part forpligtet til at indbringe dette for en kompetent domstol, der er tættest på sælgers placering.