Plantnings mønstre

Plantnings mønstre kan være vigtige, når du skal regne ud, hvor mange rødder, du skal bestille pr hektar

– herunder ses en række matematiske udregninger på forskellige, optimale måder at plante på.

3B07-hybriden er den eneste type, der grundet sin smalle krone kan plantes i 3 x 3 meter.

BEMÆRK at kinesiske dyrkere kalkulerer med minimum 9-12 kvadratmeter pr træ