CO2 beregning for 1 hektar paulownia træer

Nedenstående er KODEN til beregningsgrundlaget for optagelse af CO2 i paulownia træer. Her findes flere VARIABLER, hvoraf forbehold skal tages: 

BEREGNINGS GRUNDLAG:    1 hektar á 900 (variabel) paulownia træer EFTER første høst. Det vil sige, at beregningen er mindre for første høst, mens træerne efter 10-12 års vækst har dannet et så stort rodnet, at de skyder op med et enkelt skud på 7-8 meter efter første fældning.

  • en plantage, der er plantet med kun 450 (variabel) træer pr hektar vil give det halve CO2 optag, men vil give hurtigere vækst. Træer plantet i varmere klima (variabel) vokser hurtigere, men giver lavere densitet.
 
Vi ved fra vedhæftede spanske afhandling (NEDERST PÅ DENNE SIDE), at 1 kg tør paulownia masse indeholder gennemsnitligt 0,508 kg rent carbon (kulstof). (ikke variabel)
 
Vi ved videnskabeligt, at det kræver 3,67 kg CO2 at producere 1 kg carbon. (ikke variabel)
 
1 paulownia træ producerer efter første høst
på 10-12 år 1,1 m3 stamme + 0,363 m3 grene = 1,463 m3 (variabel)
 
Dansk densitet = 290 kg pr m3 (indtil videre) (variabel)
 
1 træ = 1,463 m3 x 290 kg = 424,27 kg tør vedmasse
 
Heraf carbon: 424,27 kg x 50,8% = 215,52 kg carbon i 1 træ
 
Der skal bruges 3,67 kg CO2 til at producere 1 kg carbon
215,52 kg c X 3,67 kg CO2 = 791 kg CO2 for 1 træ
 
Paulownia fældes første gang efter 10 – 12 år og vokser op igen. Herefter kan det fældes hvert 8 – 10 år.
 
Et 20 år gammelt træ opvokset 2. gang optager altså 791 kg CO2 = 79.1 kg pr år i gennemsnit
Et 22 år gammelt træ optager 66 kg pr år i gennemsnit
 
NB: I varmere klima end dansk, vil træerne vokse hurtigere, men densiteten vil være lavere.
Spansk paulownia har en gennemsnitlig densitet på 250 – 270 kg/m3
 
10 års 900 træer i anden høst = 1 hektar = 79,1 x 900 = 71,190 t CO2 pr år (variabel)
12 års 900 træer i anden høst = 1 hektar = 66 x 900 = 59,4 t CO2 pr år (variabel)
 
– gennemsnitligt pr år i første høst
 
i tredie høst giver et træ 1,8 m3  på 10 år (variabel)
= 0,973 ton CO2 pr træ pr år

Således optager en plantage med f.eks. 450 træer minimum 43,7 tons CO2 pr år over gennemsnitligt 10 år. (variabel)

 
Der er endnu ikke lavet beregning for røddernes indhold af CO2 eller carbon 
 
Hos Paulownia ApS og Paulownia Danmark fastholder vi indtil videre beregningen til 52 tons CO2 pr. hektar pr år fra det 7 vækstår.