Giftgrunde passiv rensning Paulownia

Passiv jordrensning af giftgrunde via plantning af PAULOWNIA virker.

Både tungmetaller og PFAS optages kontinuerligt i store mængder, og lagres sammen med store mængder CARBON i træets lukkede cellesystem.
Træet kan efterfølgende opskæres og bruges til udvendig beklædning i byggeriet uden fare for omgivelserne.

– det rigtig gode ved at bruge Paulownia er, at træerne efter fældning, gror op igen, og fortsætter med deres passive rensning af jorden.

Paulownia kan faktisk høstes til tømmer hvert 10-ende år op til 7 gange.

Læs mere her under: