PLANTEVEJLEDNING guide

Plantevejledning for Paulownia stiklinger og rodklumper

Vore frostsikre kloner kan dyrkes i Danmark under afgrøde-kode 583 som også indeholder kvælstofkode. De dyrkes således jfr EU-norm som afgrøde i omdrift.

Forberedelse af jorden:

Paulownia kan vokse på næsten alle jordtyper, selv syreholdig brunkulssand.

Men hård lerjord eller jord med ubrudt AL-lag er ikke det bedste.

Og det kan ikke vokse på våde jorder, og foretrækker at der er mindst 130 cm ned til grundvandet.

Her ses forskellen i væksten af træer plantet samme dato henholdsvis med plast og uden plast. Begge med drypvanding.

BEMÆRK !
Efter første og/eller andet års vækst:
Alle træer der pr 15 april er under 2 meter i højden, bør beskæres ned til 5 cm senest 1. maj. Dette kaldes for en teknisk beskæring og er med til at danne et stort rodnet for maximal vækst.

Denne plantevejledning er lavet for DIN skyld. Følg den og vær god mod dine Paulownia rødder fra starten, så får du også et godt resultat. Hvis du har jorder, hvor grundvandet står højere end 1,3 meter, bør du nok søge efter en anden placering, for paulownia bryder sig ikke om for høj vandstand, og de dør, hvis de står i høj vandstand om vinteren under hård frost..

Når du modtager dine paulownia rødder omkring den 20. april, bedes du åbne pakken ved modtagelsen, og stille rødderne på køl ved + 4 grader C køleskabet, indtil du skal plante dem. Rødderne kan godt holde sig i op til 4-6 uger på køl, men det er bedst at plante dem hurtigst muligt efter modtagelse. Det anbefales at lægge rødderne i koldt vand i 6-12 timer før plantning.

Plantevejledning for hybride paulownia rodstiklinger: 
3B07 – 3BFE – 3B01 – 3B03 – 3BSH – 4BWD ®

Rodstiklingerne bliver altid skåret mens modertræet er i dvale, og derfor kan de kun leveres i forårssæsonen.
De bliver skåret i ca 10 cm længde og skråt i den ende, der skal vende nedad samt lige i den ende, der skal vende opad.
Efter skæring bliver de renset og tørret i kølehal ved + 4 grader C
Derefter bades de i svampemiddel og insektmiddel ad 2 gange.
Herefter tørres de igen, og lægges på lager.

Her kan de ligge i op til 5 måneder, men ofte er de ikke ældre end 2 uger, før de bliver pakket og afsendt.
Rødderne modtages her i Danmark i transit-cargo-hallen i Kastrup, hvor de gennemgår syn fra Plantedirektoratet og godkendes, hvis der ikke bliver fundet uregelmæssigheder.
Derefter bliver de transporteret til Paulownia Danmarks hal, hvor de udpakkes så de kan få luft og lægges på køl ved 4 grader C. de vandes ugentligt, så udtørring hindres.
Derefter pakkes de og sendes direkte til vore kunder mellem den 10 og 20 april.
De er klar til at plante fra ca den 25 april, hvor jorden er tilstrækkelig varm.

Modtagelse af rødder:
Når du modtager dine rødder, SKAL du åbne pakken og åbne evt. plasticpose, så de kan få luft. Derefter SKAL de lægges FORREST i køleskab frem til plantning! De kan godt holde sig i op til 4-6 uger i køleskab, men har bedst af at blive plantet hurtigst muligt.

Læg ALDRIG pakken med rødder bagerst i køleskabet, da du her risikerer temperaturer på minus 2-3 grader C. Rødderne mister spirings- og vækstevne, hvis de opbevares under 0 grader C.

Plantning:
Rodstiklingerne bør plantes i velbehandlet jord, som ikke har en højere grundvandsstand end 130 cm … dvs harvet og løs jord, men de kan også plantes i urørt jord, hvor selve plantestedet er renset for ukrudt og fremmede rødder. Jorden bør helst være tilført animalsk gødning for fremme af mikrofloraen.

De plantes enten manuelt med spade eller maskine i en afstand på minimum 3×3 meter for 3B07 og op til en afstand på 5 x 5 meter for de øvrige hybrider.

Vi anbefaler en afstand på 3 x 4 eller 4 x 4 meter.

De skal plantes lodret så den flade ende vender opad og er lige med jordoverfladen.

Efter plantning tilføres NPK fast eller flydende efter ca 3 uger. Vi anbefaler YaraMila 14-3-15 m. Mg, S, B, Cu og gerne ekstra fosfor. Der gødes pr hektar som anbefalet til kartofler, men der kan også udstrøes gødning direkte ved rodstiklingen med 1 teskefuld pr plante. Bruger man flydende gødning i vandet bør der tilføres gødning mindst 1 gang om måneden. Vi har dog også haft gode resultater ved blot at hælde almindelig flydende rosengødning fra LIDL i vandet en gang om ugen.

Vanding:
Derefter udlægges drypslanger hen over rækkerne – anlægget kontrolleres og stilles til at vande med ca 2 liter max 2 gange om ugen. Eller der kan vandes manuelt med minimum 2 liter vand pr plante mindst en gang om ugen – HELE SÆSONEN fra plantning og frem til 1. oktober. Der kan benyttes gråt vand fra husholdning, regnvand eller vandværksvand. Ved manuel vanding anbefales det at grave et spadestik ved siden af roden, så man kan tilføre vand deri.

BEMÆRK ! Hvis rødderne efter fremspiring af små siderødder og skud tørrer ud grundet manglende vanding, så dør de og kan ikke overleve vinteren. Og hvis de overvandes i den første vækstsæson bliver rødderne ikke dybe nok til at overleve vinteren.

Du kan købe Europas billigste drypvandings-anlæg til 1 hektar her: https://www.paulowniascandinavia.com/produkt/drypvandings-saet/

Vækstresultatet forbedres betydeligt, hvis rækkerne overdækkes med sort plast i 1 meters bredde, hvor der klippes huller til de enkelte planter. Vi anbefaler at skære et kryds på 10 x 10 cm.

Du kan købe vore bæredygtige ukrudtsmåtter, der er lavet af opløseligt ris-plastik via nedenstående link: https://www.paulowniascandinavia.com/produkt/100-stk-bio-ukrudtsmaatte-i-100-ris/

Du kan også bruge aviser, pap eller måske en stor paptallerken til at friholde for ukrudt. Skær et hul i midten og læg en spadefuld jord ovenpå.

Rødderne spirer, alt efter vejret, efter 3-7 uger og der kan komme flere skud fra hver rod.

Når disse er ca 10 cm høje, vælges det bedste skud, mens de øvrige brækkes af så tæt på roden som muligt. Dette foretages hele vækstsæsonen men er ofte kun nødvendigt en enkelt gang.

Planterne skal friholdes for ukrudt i mindst 2 vækstsæsoner, og rødderne tåler ikke RoundUp ! Her kan dog benyttes lovlige ned-svidnings-midler som er baseret på organisk eddikesyre. Ligeledes kan manuel harvning benyttes i overfladen. Andre nøjes med at slå græs og ukrudt ned til 2-3 cm.

Omkring slutningen af oktober standser træernes vækst og de smider bladene for at gå i dvale. I midten af april laves første tekniske beskæring, hvor stammerne fra sidste år skæres ned til 5 cm, for at danne et kraftigere rodnet. Dette gentages efter 2. vækstsæson og det gælder alle stammer, der ikke er minimum 2,5 meter høje.

Stiklinger er 10-15 cm lange og 0,8-1,5 cm tykke alt efter hvilken type hybrid.
Er jorden blød, kan de stikkes direkte. Ellers brug en plantepind og stik et hul.
Stiklinger kan ligge gemt i alm. køleskab i op til 6 uger, men de kan godt spire en smule.
HUSK at pakke stiklingerne ud af plasticposen ved modtagelsen
Når stiklingen er plantet, går der ca 3-6 uger før den spirer. Ofte med flere skud.
Behold det bedste skud og skær resten af.
3-6 uger efter plantning spirer de.
Igen gælder det, at beholde det bedste skud og skære resten af
Stikling 5 uger efter plantning
Stiklinger kan også drives i potte.
Her 12 uger gamle paulownia-planter
En skive-planter til juletræer er fint at plante stiklinger med i forbehandlet jord.
Moderne skov plantemaskiner kan også håndtere paulownia stiklinger, når de lige er justeret lidt.
Her den nyudviklede Plantma X

Plantning af rodklumper

Ved modtagelsen fra pakkepost:
Du modtager evt rødderne indpakket i en plasticpose …
åbn denne ved modtagelsen.
De skal have ilt uden at udtørre, Kan opbevares bedst i avispapir eller papkasse i op til 5 uger i køleskab ved + 4 grader C, men har bedst resultat, hvis de plantes med det samme.

Rodklumper er 1- eller 2-årige færdige rødder fra beskårne træer. Disse indeholder betydeligt mere saft og kraft, og giver således en hurtigere start og højere planter i første vækstsæson.
Man kan sige, at de har et års forspring i forhold til stiklingerne, og dermed et års tidligere høst.

Rodklumper plantes i kultiveret jord med spade eller plante-bor.
Den overskårne stamme skal være på højde med jordoverfladen, og når de begynder at komme med friske skud, som har vokset sig op i 10 cm, beholder man det bedste skud og brækker resten af.

De skal vandes og gødes på nøjagtig samme måde som stiklinger