om efteråret lige før løvfald, æder såvel kreaturer som hjortevildt, høns og grise gerne paulownia-blade, som er fyldt med sukkerstof og protein. Men om foråret og sommeren rører dyrene ikke knopper og blade grundet et stærkt smagende bitterstof.          Og derfor er hegning ikke nødvendig.

VERDENS HURTIGSTE TRÆ

- the fastest tree on Earth


Kan vi plante penge i vores jord?


UNs Carbon to Soil aftalen fra COP21 i Paris siger, at vi kan. Og da Paulownia er verdens ubetingede vinder i at omdanne CO2 fra luft til kulstof i jorden, så er det naturligt at starte her:


Plant 1 hektar med 900 - 1000 stk hybrid paulownia, og tjen med 2022-prisen på rå tømmer

mere end 37000,- EURO pr hektar pr år !


PAULOWNIA er af FN udnævnt som en af de bedste metoder mod

klimaforandringer, og hvis vi samtidig både kan lave god, børedygtig økonomi

ved at  dyrke vores eget træ til byggeriet, så er dette nok den mest effektive måde at skabe lydhørhed hos de politikere, der skal tage stilling til landbrugets miljømæssige fremtid.Our 2030 target is 80000 hectares planted with paulownia in Denmark and Scandinavia.
This will give an indirect negative CO2 emission of 12 million tonnes per year.


(1 hectare rainforest = 100 tons CO2 per year >>>

1 hectare Paulownia Tomentosa = 103 tons CO2 per year >>>

1 hectare paulownia 3B07 = 146,3 tons CO2 per year)

- measured over 10 years


- please use Google Translate for reading our site in your language


We are selling to all North-European countries

where winter frost below minus 5 - 42 degree C is an issue.Vi er overbeviste om, at vore kunder kan kombinere

god økonomi og miljøi omstrukturering af både

marginale- og CO2-tunge landbrugsjorder.


Og vi er stolte af at være markant medvirkende tilneutralisering af

Verdens CO2-emission via vore leverancer til verdens største klimaprojekt:

"Great Green Wall of Africa" under United Nations.


Paulownia hører til verdens hurtigst voksende træer, og stammer fra Østen.

Det er samtidig det træ, som opsuger mest CO2 i verden.

Man finder over 16 forskellige arter, som har deres levesteder fra det nordligste Japan og helt ned til Australien.

Af disse oprindelige arter,er der ved mange års seriøs forskning fremavlet over 60 hybride sorter med forskellige, specifikke egenskaber


Der er 2 af disse oprindelige arter der kan være invasive og selvsående under tropiske forhold, mens hybriderne er IKKE INVASIVE og bruges til træ-produktion via plantagedrift.


Vi sælger KUN certificerede, hybride Paulownia rødder.


Paulownia APS Danmark, Scandinavia og Baltic er et dansk ejet selskab.

Og Paulownia Norge A/S er et Norsk/Dansk ejet selskab.


I fællesskab sælges via agentur frostresistente, hybride rodstiklinger og rod-stumps til plantning for tømmer, biomasse og animalsk grøntfoder.


Hybriderne er udviklet gennem et 50 år langt forskningsarbejde,

og er lavet via frem- og tilbagekrydsninger mellem flere oprindelige arter.

Hybriderne er IKKE INVASIVE og er IKKE GEN-MANIPULERET


Paulownia APS har exclusiv aftale som eneste forhandler og distributør af paulownia klonerne: 3B07 - 3BFE - 3BSH - 3B01 - 3B03 © i de skandinaviske og baltiske lande


Ligeledes leverer vi tørkeresistente paulownia rod kloner 4BDW © til Great Green Wall i Africa (reclaiming the Sahara Desert)


Vore 2 primære paulownia hybrider 3B07© og 3BFE© er verdens hurtigst voksende træer, og disse er særligt egnede på skandinaviske breddegrader, hvor hård frost er en del af årets cyklus.

Disse tåler hhv. minus 43 grader C og minus 35 grader C.


Den ellers udemærkede spansk producerede "Contevisa2" hybrid har således haft omfattende frostskader , både i Danmark, Sverige og Estland.


Estimeret afkast: Mellem 7500 og op til 20000 EURO pr hektar pr år.


Vi anbefaler, at købe prøvepakninger á 100 stk pr hybrid, og ofte kan vi vejlede køber til den præcise hybrid, der måtte passe til boniteten på plantestedet.


Men du er også velkommen til at besøge vores meget lille prøvemark i Korsør i august og september måned, hvor du vil få et godt indtryk af de 6 forskellige HYBRIDE KLONER, vi forhandler.


Og du er velkommen til at ringe til os for en

lille sludder om Paulownia.

Du finder telefonnummeret under

"Kontakt og bestilling".
Paulownia Danmark

er GCO-verificeret

under overvågning af EU

Forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) (1) indeholder bestemmelser om en række foranstaltninger, som medlemsstater og regioner kan medtage i deres landdistriktsudviklingsprogrammer 2014-2020 til støtte for bæredygtig forvaltning af skove i henhold til deres behov og prioriteter og i overensstemmelse med EU's skovstrategi.


Det er op til hver medlemsstat og region at tildele de budgetmæssige ressourcer til hver foranstaltning, inklusive til skovrejsning, inden for den samlede ELFUL-konvolut 2014-2020, alt efter behovsvurdering og strategien fastlagt i deres landdistriktsudviklingsprogrammer.


Paulownia tomentosa  og de forskellige hybrider herunder er et fremmed træ (hjemmehørende i Kina), der oftest bruges som prydtræ i EU. I nogle regioner betragtes det som en invasiv art, der potentielt udgør en risiko for indfødt vegetation. En række medlemsstater anerkender ikke den som en skovart, hvilket gør den ikke berettiget til skovrejsning.


På grund af dens hurtige vækst kan Paulownia-plantager , hvor de er lovlige, ikke betragtes som en skov, men træplantager til industriel brug eller kort rotationshjul. Kort rotationskobbe betragtes som en flerårig landbrugsafgrøde, og støtten til oprettelsen af ​​dette system kan således ydes gennem landbrugsinvesteringsforanstaltningen under programmer for udvikling af landdistrikter, mens træplantager til industriel brug ikke dækker hurtigvoksende træer til energi produktion, kan understøttes gennem skovrejsning.


Hvad angår skovrejsning, skal de plantede træarter tilpasses de miljømæssige og klimatiske forhold i området og skal overholde mindstekrav til miljøet, som defineret i artikel 6 i forordning 807/2014 (2) , såvel som national lovgivning.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013

(2)

EUT L 227, 31.07.2014.