VERDENS HURTIGSTE TRÆ

- det hurtigste træ på jorden


Kan vi plante penge i vores jord?


UNs Carbon to Soil aftalen fra COP21 i Paris siger, at vi kan. Og da Paulownia er verdens ubetingede vinder i at omdanne CO2 fra luft til kulstof i jorden, så er det naturligt at starte her:


Plant 1 hektar med 900 - 1000 stk hybrid paulownia, og tjen med 2022-prisen på rå tømmer

mere end 37000,- EURO pr hektar pr år!


PAULOWNIA er af FN udnævnt som en af ​​de bedste metoder mod

klimaforandringer, og hvis vi samtidig både kan lave god, bæredygtig økonomi

ved at dyrke vores eget træ til byggeriet, så er dette nok den mest effektive måde at skabe lydhørhed hos de politikere, der skal tage stilling til landbrugets miljømæssige fremtid.Vores 2030-mål er 80.000 hektar beplantet med paulownia i Danmark og Skandinavien.
Det vil give en indirekte negativ CO2-udledning på 12 millioner tons om året.


(1 hektar regnskov = 100 tons CO2 om året >>>

1 hektar Paulownia Tomentosa = 103 tons CO2 om året >>>

1 hektar paulownia 3B07 = 146,3 tons CO2 om året)

- målt over 10 år


- brug venligst Google Oversæt til at læse vores side på dit sprog


Vi sælger til alle nordeuropæiske lande

hvor vinterfrost er under minus 5 - 42 grader C Vi er overbeviste om, at vore kunde kan kombineres

god økonomi og miljø i omstrukturering af bade

marginale- og CO2-tunge landbrugsjorder.


Og vi er stolte af at være markant medvirkende til neutralisering af

Verdens CO2-udledning via vore leverancer til verdens største klimaprojekt:

"Great Green Wall of Africa" ​​under FN.


Paulownia hører til verdens hurtigst voksende træer, og stammer fra Østen.

Det er samtidig det træ, som opsuger mest CO2 i verden. 

OG faktisk er det slet ikke et træ, men en urt, som i 2018 fik deres helt egen "famillie" i planteriget.

Man finder over 16 forskellige arter, som har deres levesteder fra det nordlige Japan og helt ned til Australien.

Af disse oprindelige arter, der ved mange års seriøs forskning fremavlet over 60 hybride sorter med forskellige, specifikke egenskaber


Der er 2 af disse oprindelige arter der kan være invasive og selvsående under tropiske forhold, mens hybriderne er IKKE INVASIVE og bruges til træ-produktion via plantagedrift.


Vi sælger KUN certificerede, hybride Paulownia rødder, som er renavlede gennem 12 år.


Paulownia APS Danmark, Scandinavia og Baltic er et dansk eject selskab.

Og Paulownia Norge A/S er et Norsk/Dansk ejet selskab.


I fællesskab sælges via agentur frostresistente, hybride rodstiklinger og stang-stubbe til plantning til tømmer, biomasse og animalsk grøntfoder.


Hybriderne er udviklet gennem et 50 år langt forskningsarbejde,

og er lavet via frem- og tilbagekrydsninger mellem flere oprindelige arter.

Hybriderne er IKKE INVASIVE og er IKKE GEN-MANIPULERET


Paulownia APS har eksklusiv aftale som eneste forhandler og distributør af paulownia klonerne: 3B07 - 3BFE - 3BSH - 3B01 - 3B03 © i de skandinaviske og baltiske lande


Ligeledes leverer vi tørker resistent paulownia stang kloner 4BDW © til Great Green Wall i Afrika (genvinder Sahara-ørkenen)


Vore 2 primære paulownia hybrider 3B07© og 3BFE© er verdens hurtigste voksende træer, og disse er særligt egnede på skandinaviske breddegrader, hvor hård frost er en del af årets cyklus.

Disse taler hhv. minus 43 grader C eller minus 35 grader C.


Den ellers udemærkede spanske producerde "Contevisa2" hybrid har således haft omfattende frostskader , både i Danmark, Sverige og Estland.


Estimeret afkast: Mellem 12000 og op til 37000 EURO pr hektar pr år. (Februar 2023 præmie)


Vi anbefaler, at købe pakker på 100 stk pr hybrid, og ofte kan vi vejlede købere til den præcise hybrid, der måtte passes til boniteten på plantestedet.


Men du er også velkommen til at besøge vores meget lille prøvemark i Korsør i august og september måned, hvor du vil få et godt indtryk af de 6 forskellige HYBRIDE KLONER, vi forhandler.


Og du er velkommen til at ringe til os for en

lille sludder om paulownia.

Du finder telefonnummeret under

"Kontakt og bestilling".
om efteråret lige før løvfald, æder såvel kreaturer som hjortevildt, høns og grise gerne paulownia-blade, som er fyldt med sukkerstof og protein. Men om foråret og sommeren rører dyrene ikke knopper og blade grundet et stærkt smagende bitterstof.          Og derfor er hegning ikke nødvendig.

Forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) (1) indeholder bestemmelser om en række foranstaltninger, som medlemsstater og regioner kan medtage i deres landdistriktsudviklingsprogrammer 2014-2020 til støtte for bæredygtig forvaltning af skove i henhold til deres behov og prioriteter og i overensstemmelse med EU's skovstrategi.


Det er op til hver medlemsstat og region at tildele de budgetmæssige ressourcer til hver foranstaltning, inklusive til skovrejsning, inden for den samlede ELFUL-konvolut 2014-2020, alt efter behovsvurdering og strategien fastlagt i deres landdistriktsudviklingsprogrammer.


Paulownia tomentosa  og de forskellige hybrider herunder er et fremmed træ (hjemmehørende i Kina), der oftest bruges som prydtræ i EU. I nogle regioner betragtes det som en invasiv art, der potentielt udgør en risiko for indfødt vegetation. En række medlemsstater anerkender ikke den som en skovart, hvilket gør den ikke berettiget til skovrejsning.


På grund af dens hurtige vækst kan Paulownia-plantager , hvor de er lovlige, ikke betragtes som en skov, men træplantager til industriel brug eller kort rotationshjul. Kort rotationskobbe betragtes som en flerårig landbrugsafgrøde, og støtten til oprettelsen af ​​dette system kan således ydes gennem landbrugsinvesteringsforanstaltningen under programmer for udvikling af landdistrikter, mens træplantager til industriel brug ikke dækker hurtigvoksende træer til energi produktion, kan understøttes gennem skovrejsning.


Hvad angår skovrejsning, skal de plantede træarter tilpasses de miljømæssige og klimatiske forhold i området og skal overholde mindstekrav til miljøet, som defineret i artikel 6 i forordning 807/2014 (2) , såvel som national lovgivning.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013

(2)

EUT L 227, 31.07.2014.