VERDENS HURTIGSTE TRÆ

                               - the fastest tree on Earth


                   Verdens klimatræ, PAULOWNIA

             = reel afgrøde med maximalt afkast og

                            største CO2-reduktion


- please use Google Translate for reading our site in your language

 

We are selling to all North-European countries

where winter frost beneath minus 5 degree C is an issue.


      

Vi er overbeviste om, at vore kunder kan kombinere

god økonomi og miljø i omstrukturering af både

marginale- og Co2-tunge landbrugsjorder.

 

Og vi er stolte af at være markant medvirkende til neutralisering af

Verdens Co2-emission via vore leverancer til verdens største klimaprojekt:

"Great Green Wall of Africa" under United Nations.

 

Paulownia hører til verdens hurtigst voksende træer, og stammer fra Østen.

Det er samtidig det træ, som opsuger mest Co2 i verden.

Man finder over 16 forskellige arter, som har deres levesteder fra det nordligste Japan og helt ned til Australien.

Af disse oprindelige arter,er der ved mange års seriøs forskning fremavlet over 60 hybride sorter med forskellige, specifikke egenskaber

 

Disse oprindelige arter er invasive og selvsående, mens hybriderne er IKKE INVASIVE og bruges til træ-produktion via plantagedrift.

 

Paulownia APS Danmark, Scandinavia og Baltic er et dansk ejet selskab.

Og Paulownia Norge A/S er et Norsk/Dansk ejet selskab

 

I fællesskab sælges via agentur frostresistente, hybride rodstiklinger og rod-stumps til plantning for tømmer, biomasse og animalsk grøntfoder.

 

Hybriderne er udviklet gennem et 50 år langt forskningsarbejde,

og er lavet via frem- og tilbagekrydsninger mellem flere oprindelige arter.

Hybriderne er IKKE INVASIVE og er IKKE GEN-MANIPULERET

 

Paulownia APS har exclusiv aftale som eneste forhandler og distributør af paulownia klonerne: 3B07 - 3BFE - 3BSH - 3B01 - 3B03  © i de skandinaviske og baltiske lande


Ligeledes leverer vi tørkeresistente paulownia rod kloner 3BDW  © til Great Green Wall i Africa (reclaiming the Sahara Desert)

 

Vore 2 primære paulownia hybrider 3B07© og 3BFE© er verdens hurtigst voksende træer, og disse er særligt egnede på skandinaviske breddegrader, hvor hård frost er en del af årets cyklus.

Disse tåler hhv. minus 43 grader C og minus 35 grader C.

 

Den ellers udemærkede spansk producerede "Contevisa2" hybrid har således haft omfattende frostskader , både i Danmark, Sverige og Estland. 

 

Estimeret afkast: Mellem  7500 og op til 20000 EURO pr hektar pr år.

 

Vi anbefaler, at købe prøvepakninger á 100 stk pr hybrid, og ofte kan vi vejlede køber til den præcise hybrid, der måtte passe til boniteten på plantestedet.

 

Men du er også velkommen til at besøge vores meget lille prøvemark i Korsør i august og september måned, hvor du vil få et godt indtryk af de 6 forskellige HYBRIDE KLONER, vi forhandler.

 

Og du er velkommen til at ringe til os for en lille sludder om Paulownia. 

Du finder telefonnummeret under "Kontakt og bestilling".

 

Forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) (1) indeholder bestemmelser om en række foranstaltninger, som medlemsstater og regioner kan medtage i deres landdistriktsudviklingsprogrammer 2014-2020 til støtte for bæredygtig forvaltning af skove i henhold til deres behov og prioriteter og i overensstemmelse med EU's skovstrategi.


Det er op til hver medlemsstat og region at tildele de budgetmæssige ressourcer til hver foranstaltning, inklusive til skovrejsning, inden for den samlede ELFUL-konvolut 2014-2020, alt efter behovsvurdering og strategien fastlagt i deres landdistriktsudviklingsprogrammer.


Paulownia tomentosa  og de forskellige hybrider herunder er et fremmed træ (hjemmehørende i Kina), der oftest bruges som prydtræ i EU. I nogle regioner betragtes det som en invasiv art, der potentielt udgør en risiko for indfødt vegetation. En række medlemsstater anerkender ikke den som en skovart, hvilket gør den ikke berettiget til skovrejsning.


På grund af dens hurtige vækst kan Paulownia-plantager , hvor de er lovlige, ikke betragtes som en skov, men træplantager til industriel brug eller kort rotationshjul. Kort rotationskobbe betragtes som en flerårig landbrugsafgrøde, og støtten til oprettelsen af ​​dette system kan således ydes gennem landbrugsinvesteringsforanstaltningen under programmer for udvikling af landdistrikter, mens træplantager til industriel brug ikke dækker hurtigvoksende træer til energi produktion, kan understøttes gennem skovrejsning.


Hvad angår skovrejsning, skal de plantede træarter tilpasses de miljømæssige og klimatiske forhold i området og skal overholde mindstekrav til miljøet, som defineret i artikel 6 i forordning 807/2014 (2) , såvel som national lovgivning.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013

(2)

EUT L 227, 31.07.2014.