Fårekylling, cricket,

Gryllotalpidae regnes for det alvorligste skadedyr for Paulownia.

Larverne æder de små nye rødder fra nyplantede stiklinger og planterne går derefter ud.

Imidlertid lever der kun få fårekyllinger i Scandinavien, mens man har haft enkelte problemer i det sydlige England samt syd for Alperne.





HAwkmoth.

Lever kun i subtropiske egne

Cinnoberporesvamp

Pycnoporus cinnabarinus

regnes for en trussel mod Paulownia.

Den er dog relativ sjælden i de nordiske lande og kan bekæmpes med fungisid ved at skære det angrebne træ helt ned og sprøjte direkte på den friske snitflade.


Træet vil da vokse igen fra roden.


Megopis sinica

Vietnam træbuk


Lever kun i subtropiske egne




Paulownia Black Pox


Den beskadiger hovedsageligt bladene, bladstilkene, stænglerne og unge skud på Paulownia, hvilket resulterer i visne skud. Symptomerne er ovale pletter på bladstilke og unge stængler, der stikker ud som skorper og sortbrune til sorte i farven. Kontrolmetoderne er som følger:

1. Om vinteren skal de syge frøplanter og syge grene og blade fjernes fuldstændigt og brændes, og de syge grene og blade skal vendes dybt for at reducere kilden til sygdommen. I den tidlige fase af sygdommen bør sygdommen trækkes ud i tide for at forhindre spredning af sygdommen.

2. Efter at frøplanterne er gravet frem, kan de sprøjtes med 1:1:150-200 Bordeaux-opløsning i træets dvaleperiode (vinter).

                         =

1 liter vand tilsættes 4 spsk læsket kalk + 1,3 spsk kobbersulfat og sprøjtes i tørvejr på alle synlige dele af stammen 1 gang om ugen i 4 uger.