Fårekylling, cricket,

Gryllotalpidae regnes for det alvorligste skadedyr for Paulownia.

Larverne æder de små nye rødder fra nyplantede stiklinger og planterne går derefter ud.

Imidlertid lever der kun få fårekyllinger i Scandinavien, mens man har haft enkelte problemer i det sydlige England samt syd for Alperne.

HAwkmoth.

Lever kun i subtropiske egne

Cinnoberporesvamp

Pycnoporus cinnabarinus

regnes for en trussel mod Paulownia.

Den er dog relativ sjælden i de nordiske lande og kan bekæmpes med fungisid ved at skære det angrebne træ helt ned og sprøjte direkte på den friske snitflade.


Træet vil da vokse igen fra roden.


Megopis sinica

Vietnam træbuk


Lever kun i subtropiske egne