Udbytte og økonomi

UDBYTTE OG DRIFTS-OMKOSTNINGER

HUSK: Paulownia er en afgrøde, der reproducerer sig selv og derfor kan vokse samme sted i minimum 70 år incl minimum 7 gange høst.

Man skal regne med en anlægsudgift på ca. dkk 50-60.000,- pr hektar. sæson 2023

ANLÆG  inclusive jordbehandling, indkøb/udlægning af drypvandingsanlæg, udlægning/køb af ukrudtsmåtter/plast, køb af stiklinger, plantning og vanding.

Sammenholdt med spanske, bulgarske og japanske udbytter efter 8 års vækst, antages det, at udbyttet pr hektar i Scandinavien vil ligge på 1100-1300 kubikmeter pr hektar reelt tømmer ved første høst.

Prisen pr kubikmeter paulownia A-grade tømmer ligger i 2022 på 220 EURO, men det forventes, at prisen omkring 2032 vil falde til omkring 150 EURO.

A-grade tømmer opnåes kun ved teknisk beskæring hvert forår efter de første 2 vækstsæsoner … herefter opstamning hvert forår de næste 6 år, så 2/3 af stammen er ren for grene.

Det ligger dog fast, at paulownia til fremstilling af krydsfiner har ligget stabilt på 60 EURO pr m3 D-grade paulownia gennem de sidste 4 år. Dette opnåes uden opstamning.

Men regnestykket pr hektar ser nogenlunde sådan her ud:
1000 træer plantet i rækker 3×3 meter på 1 hektar.
Hvert træ giver gennemsnitlig 1,3 m3 ved første høst = 1300 m3
1 m3 koster lige pt 220 EURO = 1645 kr x 1300 m3 = dkk 2.138500,- ved første høst efter 10-12 år = dkk 178000,- pr år

Vi forventer at prisen læggersig omkring de 1100 kroner pr m3, når vi er i 2032, og til den tid, vil plantagen yde

1800 m3 x dkk 1100,- = dkk 1980000,- …. men det gør den efter første høst hvert 8ende år = dkk. 247000,- pr år

Desuden er der 1/3 grenmasse, som yderligere kan sælges til produktion af flis eller isoleringsbatts.

Hertil kommer salg af CO2-kvoter, som jfr. GCO kalkyler fra det 7. vækstår giver 52 tons CO2 pr hektar pr år, som i 2022-priser afregnes til dkk 430-450,- pr ton. Disse priser vil jfr. EU stige til dkk 730,- pr ton i 2030.

Til sammenligning giver vinterhvede på de maximale jorder pr år op til 8,3 ton pr hektar 

Driftomkostninger pr hektar pr år ligger for vinterhvede på ca 4200 dkr pr hektar, mens driftsomkostningerne for paulownia ligger på max 1200 dkr pr hektar.

Beregningerne er for ovenstående ud fra 1. gangs 10-12 års drift, mens udbyttet for de følgende 8-års drifter er proportionelt højere pr år.

https://www.researchgate.net/publication/354017896_Analysis_of_briquettes_and_pellets_obtained_from_two_types_of_Paulownia_Paulownia_tomentosa_and_Paulownia_elongata_sawdust

Læs links til markedspriserne herunder: