Dette er en 4 års hybrid 3B07, plantet til brug for biomasse.

Der kan efterfølgende høstes hvert 3. år de næste 40 år

Bæredygtigheden ved plantagedrift udmærker sig ved, at du kan høste igen og igen uden unødvendig slid på maskinparken.

Du skal ikke genplante, du skal ikke vande og gøde udover de første 2 år, og du sikrer dig en drift, der er i overensstemmelse med de europæiske klimamål:


Maksimalt optag af Co2,

produktion af højeffektiv biomasse,

produktion af indenlandsk proteinholdigt grøntfoder,

produktion af indenlandsk protein.


Ved plantagedrift til biomasse, skal du bruge 2500 til 3500 stk 3B07 hybride paulownia, og disse skal ikke have afskåret sidegrene årligt.


Du sikrer dig altså en afgrøde, som ikke kræver ret meget vedligeholdelse, og som samtidig giver dig et afkast, der er 3 gange større end pil- og poppel-kloner eller 12 gange større end nåletræer.

Ovenstående illustration viser, hvordan høst-udbyttet i en plantage til biomasse øges.

Dette skyldes at træernes rødder vokser sig dybere ned (op til 15 meter rodnet) og dermed optager mere vand og næring.

Samtidig med at væksten og udbyttet øges, oplagres / bindes der mere Co2 i rødderne, som dermed ikke frigives fra jorden.