Plantevejledning for Paulownia stiklinger og rodklumper


Vore frostsikre kloner dyrkes i Danmark under 

afgrøde-kode 583 som også indeholder kvælstofkode.

De dyrkes således jfr EU-norm som afgrøde i omdrift.

Forberedelse af jorden:

Paulownia kan vokse på næsten alle jordtyper, selv syreholdig brunkulssand.

Men det kan ikke vokse på våde jorder, og foretrækker at der er mindst 130 cm ned til grundvandet.
BEMÆRK !

Efter første og/eller andet års vækst:

Alle træer der pr 15 april er under 2 meter i højden, bør beskæres ned til 5 cm senest 1. maj.

Dette kaldes for en teknisk beskæring og er med til at danne et stort rodnet for maximal vækst.

herover ses forskellen i væksten af træer plantet samme dato henholdsvist med plast og uden plast. Begge med drypvanding.

Denne plantevejledning er lavet for DIN skyld. Følg den og vær god mod dine Paulownia rødder fra starten, så får du også et godt resultat. Hvis du har jorder, hvor grundvandet står højere end 1,3 meter, bør du nok søge efter en anden placering, for paulownia bryder sig ikke om for høj vandstand.


Når du modtager dine paulownia rødder omkring den 20. april, bedes du åbne pakken ved modtagelsen, og stille rødderne på køl ved + 4 grader C, indtil du skal plante dem. Rødderne kan godt holde sig i op til 4-6 uger på køl, men det er bedst at plante dem hurtigst muligt efter modtagelse.


Velpløjet og harvet jord er altid det rigtige og letteste,

men såvel japanerne og spaniolerne planter direkte i ikke pløjet jord.

Har man meget ukrudtsholdig jord, må en reol-pløjning anbefales.

 

Herhjemme er det også lykkedes fint ved at plante direkte i eksisterende græsafgrøde, hvor der er sprøjtet med eddikesyre-holdigt middel 1 og 2 måneder før plantning nøjagtig på plantestedet på 1 kvadratmeter.


På denne måde bibeholdes græsafgrøden til agrokultur senere. Her bruges så planteplader af pap eller sisal til at beskytte mod fremtidig græsvækst umiddelbart rundt om de nye træer. Flere købere har haft gode erfaringer med at bruge en opskåret, stor paptallerken med en ½ skovlfuld jord på.


Ved større anlæg af plantager kan udlagte plast-baner spare vanding og holde ukrudt væk. (se foto øverst)

Drypvanding fra slanger under plastlaget anbefales, da dette giver større vækst.


Vi anbefaler for 3B07 ( der har en mindre bladkrone ) at plante ca 1000 stk pr hektar ( 3 x 3 meter ) til tømmerproduktion eller fra 2700 pr hektar

( 1½ x 1 meter ) til biomasse-produktion. 


For vore øvrige hybride kloner ( der har større bladkrone ) anbefales det at plante

ca 750 - 840 stk pr hektar ( 3 x 4 meter ) til tømmerproduktion eller 2500 stk pr hektar til biomasse ( 2 x 2 meter )


Paulownia har en rigtig god respons på svinegylle, og vokser klart mere, hvor dette spredes mellem træerne.


I mindre målestok har vi haft gode erfaringer med almindelig, flydende rosengødning fra Lidl 

Stiklinger:

Ved modtagelsen fra pakkepost:

Kontrollér at rødderne ikke er hermetisk indpakkede.

Du modtager evt rødderne indpakket i en plasticpose ...

åbn denne ved modtagelsen.

De skal have ilt uden at udtørre, Kan opbevares bedst i avispapir eller papkasse i op til 5 uger i køleskab ved + 4 grader C, men har bedst resultat, hvis de plantes med det samme.


STIKLINGER skal plantes så der er max 1-2 cm jord over det øverste af stiklingen, men det er også fint,

hvis der stikker  1 -1½ cm over jorden.

De er skåret skrå i den ende, der skal vende nedad.


Det er vigtigt, at stiklingerne i videst mulige omfang får vand mindst 2 gange om ugen de første 6 uger efter plantning.

Og vi anbefaler vanding 2 liter og gødning ugentligt

gennem hele første vækstsæson.


Paulownia KAN godt vokse uden vanding i jorder,

hvor kapilar-evnen er god,

men det anbefales dog at vande ugentligt, hvor det er muligt,


- og på tørre sandjorder anbefaler vi drypvanding under plast

i op til 2 vækstsæsoner. Men et almindeligt markvandingsanlæg fungerer også godt.

Stiklinger er 10-15 cm lange og 0,8-1,5 cm tykke alt efter hvilken type hybrid.

Er jorden blød, kan de stikkes direkte. Ellers brug en plantepind og stik et hul.

Stiklinger kan ligge gemt i alm. køleskab i op til 6 uger, men de kan godt spire en smule.

Når stiklingen er plantet, går der ca 3-6 uger før den spirer. Ofte med flere skud.

Behold det bedste skud og skær resten af.

3-6 uger efter plantning spirer de.

Igen gælder det, at beholde det bedste skud og skære resten af

Stikling 5 uger efter plantning

Stiklinger kan også drives i potte.

Her 12 uger gamle paulownia-planter

En skive-planter til juletræer er fint at plante stiklinger med i forbehandlet jord.

Moderne skov plantemaskiner kan også håndtere paulownia stiklinger, når de lige er justeret lidt.

Her den nyudviklede Plantma X

Ved modtagelsen fra pakkepost:

Du modtager evt rødderne indpakket i en plasticpose ...

åbn denne ved modtagelsen.

De skal have ilt uden at udtørre, Kan opbevares bedst i avispapir eller papkasse i op til 5 uger i køleskab ved + 4 grader C, men har bedst resultat, hvis de plantes med det samme.


Rodklumper er 1- eller 2-årige færdige rødder fra beskårne træer. Disse indeholder betydeligt mere saft og kraft, og giver således en hurtigere start og højere planter i første vækstsæson. 

Man kan sige, at de har et års forspring i forhold til stiklingerne, og dermed et års tidligere høst.


Rodklumper plantes i kultiveret jord med spade eller plante-bor.

Den overskårne stamme skal være på højde med jordoverfladen, og når de begynder at komme med friske skud, som har vokset sig op i 10 cm, beholder man det bedste skud og brækker resten af.

Plantning af rodklumper