Plantevejledning for Paulownia stiklinger og rodklumper


Vore frostsikre kloner dyrkes i Danmark under 

afgrøde-kode 583 som også indeholder kvælstofkode.

De dyrkes således jfr EU-norm som afgrøde i omdrift.

Forberedelse af jorden:

Paulownia kan vokse på næsten alle jordtyper, selv syreholdig brunkulssand.

Men det kan ikke vokse på våde jorder, og foretrækker at der er mindst 130 cm ned til grundvandet.
BEMÆRK !

Efter første og/eller andet års vækst:

Alle træer der pr 15 april er under 2 meter i højden, bør beskæres ned til 5 cm senest 1. maj.

Dette kaldes for en teknisk beskæring og er med til at danne et stort rodnet for maximal vækst.

herover ses forskellen i væksten af træer plantet samme dato henholdsvist med plast og uden plast. Begge med drypvanding.

Denne plantevejledning er lavet for DIN skyld. Følg den og vær god mod dine Paulownia rødder fra starten, så får du også et godt resultat. Hvis du har jorder, hvor grundvandet står højere end 1,3 meter, bør du nok søge efter en anden placering, for paulownia bryder sig ikke om for høj vandstand.


Når du modtager dine paulownia rødder omkring den 20. april, bedes du åbne pakken ved modtagelsen, og stille rødderne på køl ved + 2-4 grader C, indtil du skal plante dem. Rødderne kan godt holde sig i op til 4-6 uger på køl, men det er bedst at plante dem hurtigst muligt efter modtagelse.

Det anbefales at lægge rødderne i koldt vand i 6.10 timer dagen før plantning.


Plantevejledning for hybride paulownia rodstiklinger:      

3B07 - 3BFE - 3B01 - 3B03 - 3BSH - 4BWD ®


Rodstiklingerne bliver altid skåret mens modertræet er i dvale, og derfor kan de kun leveres i forårssæsonen.

De bliver skåret i ca 10 cm længde og skråt i den ende, der skal vende nedad samt lige i den ende, der skal vende opad.

Efter skæring bliver de renset og tørret i kølehal ved + 4 grader C

Derefter bades de i svampemiddel og insektmiddel ad 2 gange.

Herefter tørres de igen, og lægges på lager.


Her kan de ligge i op til 5 måneder, men ofte er de ikke ældre end 2 uger, før de bliver pakket og afsendt.


Rødderne modtages her i Danmark i transit-cargo-hallen i Kastrup, hvor de gennemgår syn fra Plantedirektoratet og godkendes, hvis der ikke bliver fundet uregelmæssigheder.

Derefter bliver de transporteret til Paulownia Danmarks hal, hvor de udpakkes så de kan få luft og lægges på køl ved 2-4 grader C. De holdes hele tiden let fugtige under denne lagring.

Derefter pakkes de og sendes direkte til vore kunder mellem den 10 og 20 april.

De er klar til at plante fra ca den 25 april, hvor jorden er tilstrækkelig varm.


Modtagelse af rødder:

Når du modtager dine rødder, SKAL du åbne pakken og åbne evt. plasticpose, så de kan få luft. Derefter SKAL de lægges i køleskab frem til plantning! De kan godt holde sig i op til 4-6 uger i køleskab, men har bedst af at blive plantet hurtigst muligt. Vælger du at holde dem i køleskab, skal de holdes let fugtige ved at piste vand på dem et par gange om ugen.


Plantning:

Rodstiklingerne bør plantes i velbehandlet jord, som ikke har en højere grundvandsstand end 130 cm … Jorden BØR være renset for ukrudt allerede i efteråret og der BØR allerede da gives rigeligt med animalsk gødning , samt vinterpløjes samtidigt.

I marts er det tid at harve og planere jorden, og så bør den harves en ekstra gang en uges tid før plantning sidst i april - dvs harvet og løs jord, men de KAN også plantes i urørt jord, hvor selve plantestedet er renset for ukrudt og fremmede rødder. Jorden bør helst være tilført animalsk gødning for fremme af mikrofloraen.

Rødderne bør plantes lodret med den lige ende i jordoverfladen.


De plantes enten manuelt med spade eller maskine i en afstand på minimum 3 meter for 3B07 og op til en afstand på 5 x 5 meter for de øvrige hybrider.

Vi anbefaler en afstand på 3 x 4 eller 4 x 4 meter.


Efter plantning tilføres NPK fast eller flydende EFTER ca 3 uger, og helst først, når spiring kan konstateres. Vi anbefaler YaraMila 14-3-15 m. Mg, S, B, Cu og gerne ekstra fosfor. Der gødes pr hektar som anbefalet til kartofler, men der kan også udstrøes gødning direkte ved rodstiklingen med max 1 teskefuld pr plante. Bruger man flydende gødning i vandet bør der tilføres gødning mindst 1 gang og max 2 gange om måneden.

PAS PÅ MED AT OVERDOSERE GØDNING ! De nye, små rødder svides meget let.


Men faktisk har det vist sig, at FLYDENDE ROSENGØDNING fra LIDL er glimrende. 1 Liter til 1000 liter vand.


Vanding:

Derefter udlægges drypslanger hen over rækkerne – anlægget kontrolleres og stilles til at vande med ca 2 liter vand mindst EN gang om ugen.  – HELE SÆSONEN fra plantning og frem til 1. oktober. (I regnvejrsperioder bør man afholde sig fra at kunstvande)

Der kan benyttes gråt vand fra husholdning, regnvand eller vandværksvand. Ved manuel vanding anbefales det at grave et spadestik ved siden af roden, så man kan tilføre vand deri.


Vækstresultatet forbedres betydeligt, hvis rækkerne overdækkes med sort plast i 1 meters bredde, hvor der klippes huller til de enkelte planter. Vi anbefaler at skære et kryds på 10 x 10 cm.

Du kan også bruge aviser, pap eller måske en stor paptallerken til at friholde for ukrudt. Skær et hul i midten og læg en spadefuld jord ovenpå.


Rødderne spirer, alt efter vejret, efter 3-6 uger og der kan komme flere skud fra hver rod.

Når disse er ca 10 cm høje, vælges det bedste skud, mens de øvrige brækkes af så tæt på roden som muligt. Dette foretages hele vækstsæsonen men er ofte kun nødvendigt en enkelt gang.


Planterne skal friholdes for ukrudt i mindst 2 vækstsæsoner, og rødderne/planterne tåler ikke RoundUp !

Her kan dog benyttes lovlige nedsvidningsmidler som er baseret på organisk eddikesyre. Ligeledes kan manuel harvning benyttes i overfladen. Andre nøjes med at slå græs og ukrudt ned til 2-3 cm.


Omkring slutningen af oktober standser træernes vækst og de smider bladene for at gå i dvale. I midten af april laves første tekniske beskæring, hvor stammerne fra sidste år skæres ned til 5 cm, for at danne et kraftigere rodnet. Dette gentages efter 2. vækstsæson og det gælder alle stammer, der ikke er minimum 2,5 meter høje.


Plantning i vækstbakker:


Vækstbakker hvor hullerne er ca 5 x 5 cm og 15-18 cm dybe har vist sig effektive til fremspiring på en sikker måde. Her bruges en blanding af lerjord og pottemuld + evt. lidt organisk gødning. Her er det lettere at vande og holde øje med spiringen i den første tid. Benytter man drivhus, bør man afhærde planterne inden udplantning ved at sætte dem udenfor i en uges tid uden nattefrost.

Når planterne er max 20 cm høje, bør de udplantes og vandes med det samme.


Plantning i potter/spande:


Man KAN godt sætte rødderne i potter eller spande og derved fremme spiring, men det er generelt ikke noget vi anbefaler.

Nogle af vore kunder har dog haft gode resultater med dette.

Her er det vigtigt, at huske at bore huller i bunden af spandene, så rødderne ikke står og sumper i vand.

Jordblandingen i en 7-10 liters spand bør i rækkefølge være:

1 skovlfuld hestegødning

2-3 skovlfulde lerjord

1-2 skovlfulde pottemuld.


- brug aldrig pottemuld alene, da dette ikke indeholder tilstrækkeligt med mineraler !


Potteplantede paulownia bør aldrig overvintre i potten, men helst udplantes senest første uge i september, og gerne før.

Stiklinger er 10-15 cm lange og 0,8-1,5 cm tykke alt efter hvilken type hybrid.

Er jorden blød, kan de stikkes direkte. Ellers brug en plantepind og stik et hul. Den skrå ende nedad og den lige ende i jordoverfladen

Stiklinger kan ligge gemt i alm. køleskab i op til 6 uger, men de kan godt spire en smule.

HUSK at pakke stiklingerne ud af plasticposen ved modtagelsen

Når stiklingen er plantet, går der ca 3-6 uger før den spirer. Ofte med flere skud.

Behold det bedste skud og skær resten af.

3-6 uger efter plantning spirer de.

Igen gælder det, at beholde det bedste skud og skære resten af

Stikling 5 uger efter plantning

Stiklinger kan også drives i potte.

Her 12 uger gamle paulownia-planter

En skive-planter til juletræer er fint at plante stiklinger med i forbehandlet jord.

Moderne skov plantemaskiner kan også håndtere paulownia stiklinger, når de lige er justeret lidt.

Her den nyudviklede Plantma X