Fårekylling, cricket,

Gryllotalpidae regnes for det alvorligste skadedyr for Paulownia.

Larverne æder de små nye rødder fra nyplantede stiklinger og planterne går derefter ud.

Imidlertid lever der kun få fårekyllinger i Scandinavien, mens man har haft enkelte problemer i det sydlige England samt syd for Alperne.

HAwkmoth.

Lever kun i subtropiske egne

Paulownia Black Pox


Den beskadiger hovedsageligt bladene, bladstilkene, stænglerne og unge skud på Paulownia, hvilket resulterer i visne skud. Symptomerne er ovale pletter på bladstilke og unge stængler, der stikker ud som skorper og sortbrune til sorte i farven. Kontrolmetoderne er som følger:

1. Om vinteren skal de syge frøplanter og syge grene og blade fjernes fuldstændigt og brændes, og de syge grene og blade skal vendes dybt for at reducere kilden til sygdommen. I den tidlige fase af sygdommen bør sygdommen trækkes ud i tide for at forhindre spredning af sygdommen.

2. Efter at frøplanterne er gravet frem, kan de sprøjtes med 1:1:150-200 Bordeaux-opløsning i træets dvaleperiode (vinter).

                         =

1 liter vand tilsættes 4 spsk læsket kalk + 1,3 spsk kobbersulfat og sprøjtes i tørvejr på alle synlige dele af stammen 1 gang om ugen i 4 uger. 

Paulownia heksekost

" (PaWB) sygdom forårsaget af phytoplasma er en dødelig sygdom, der fører til betydelige økonomiske tab. Selvom der er nogle få rapporter, der beskriver undersøgelser af PaWB-patogenese, forbliver de molekylære mekanismer, der ligger til grund for phytoplasmas patogenicitet i Paulownia-træer, ukarakteriserede."


Heksekost eller Broom er en svampesygdom, der kan optræde i stort set alle typer løvtræer, men også i urter / grøntsager og svampesporerne kan optræde vilkårligt overalt.


Paulownia og grøntsager er dog særligt sårbare i den helt unge alder, og der skal derfor bare en enkelt svampespore til at angribe en nyplantet rod.


Kendetegnet er tydelig ris-kost-dannelse fra starten af væksten ... senere gule blade og død.


Vi anbefaler at hive planten op så snart, det konstateres, at den ser unormal ud, og så brænde planten i våd tilstand, så man er sikker på at eventuelle sporer fjernes.


Sygdommen kan dog også bekæmpes med sprøjtning med 20 %

methylmethansulfonat, som har vist sig effektiv mod heksekost.

Cinnoberporesvamp

Pycnoporus cinnabarinus

regnes for en trussel mod Paulownia.

Den er dog relativ sjælden i de nordiske lande og kan bekæmpes med fungisid ved at skære det angrebne træ helt ned og sprøjte direkte på den friske snitflade.


Træet vil da vokse igen fra roden.


Megopis sinica

Vietnam træbuk


Lever kun i subtropiske egne
Phytophthora ramorum har et bemærkelsesværdigt bredt værtsområde, herunder hårdttræ, nåletræ, landskabsplanter og urteagtige planter. Til dato kan mere end 75 plantearter og kultivarer, der repræsenterer mere end 45 slægter, enten være inficeret med patogenet eller lette dets spredning. I Europa findes P. ramorum hovedsageligt på Rhododendron og Viburnum , men den blev også isoleret fra Arbutus, Camellia, Hamamelis, Kalmia, Leucothoe, Magnolia, Pieris Pseudotsuga, Sambucus, Syringa og Taxus . I Det Forenede Kongerige blev der rapporteret et isoleret fund på et Quercus falcata -træ og på nogle få træer af Fagus sylvatica ,Quercus ilex, Q.cerris, Castanea sativa og Aesculus hippocastanum . I sommeren 2009 blev patogenet for første gang påvist på nåletræer ( Larix kaempferi ). I Holland er der også rapporteret infektioner på én Q. rubra og to Fagus sylvatica (alle træer var lokaliseret i nærheden af ​​inficeret Rhododendron). I Irland er P. ramorum blevet isoleret fra et Q. phillyraeoides -træ.


Kan evt bekæmpes med fungisid middel mod kartoffelsyge.