A-grade Paulownia opnås kun, hvis træerne hvert forår får afskåret alle sidegrene 2/3 op ad stammen. - og man kan faktisk godt opnå en stammehøjde på 7-10 meter med en diameter på 40-50 cm på 10-12 år.


D-grade Paulownia får man, hvis man ikke passer sine træer og sidegrenene derfor laver knaster i stammen. Dette giver også en kortere stamme på 3-5 meter.


3B07 og 3BFE har på marginal, sandet jord 25-35 gange større udbytte på bundlinien end vinterhvede.


Og på maximal lerjord ca 9-12 gange større udbytte end vinterhvede eller raps.


Paulownia kræver vanding i 1-2 år på marginale jorder, men kan godt klare sig uden, HVIS capilarevnen er tilstrækkelig til at binde vandet i overfladen om sommeren, ellers SKAL der vandes med mindst 2 x 2 liter vand ugentlig i vækstsæsonen.


Når et paulownia træ er vokset op på 2 meter i højden er rødderne nået ned i 2 meters dybde, hvor det ikke længere er nødvendigt at vande.


Paulownia tåler dog ikke alt for fugtige jorder med høj vandstand i sommerhalvåret.


Paulownia rødder når efter 8 års vækst en dybde på 12-15 meter, og lagrer utrolige mængder Co2 i rødderne...der, hvor Co2 hører hjemme.


Paulownia går øjeblikkeligt ud ved brug af Roundup på de nysavede stubbe uanset alderen på træet.


Paulownia-hybriderne 3B07 og 3BFE er kendetegnet ved lodret og meget ret vækst. Dette gør træet meget velegnet til møbelproduktion, tømmer og til krydsfiner.


Træet er yderst vindstærkt og tåler kraftig blæst i hele vækstperioden uden at bøje i stammen.

Man bliver forundret over, hvor lidt træet svajer i vinden.


Paulownia biomasse til træpiller opnår en presset densitet på 1250 kg/m3 og en brændværdi på ca 16700 KJ7Kg.


https://www.researchgate.net/publication/354017896_Analysis_of_briquettes_and_pellets_obtained_from_two_types_of_Paulownia_Paulownia_tomentosa_and_Paulownia_elongata_sawdust

UDBYTTE OG DRIFTS-OMKOSTNINGER:


HUSK: Paulownia er en afgrøde, der reproducerer sig selv og derfor kan vokse samme sted i minimum 70 år incl minimum 7 gange høst.


Man skal regne med en anlægsudgift på ca. dkk 50-60.000,- pr hektar. sæson 2023


ANLÆG  inclusive jordbehandling, indkøb/udlægning af drypvandingsanlæg, udlægning/køb af ukrudtsmåtter/plast, køb af stiklinger, plantning og vanding.


Sammenholdt med spanske, bulgarske og japanske udbytter efter 8 års vækst, antages det, at udbyttet pr hektar i Scandinavien vil ligge på 1100-1300 kubikmeter pr hektar reelt tømmer ved første høst efter 10-12 års vækst.


Prisen pr kubikmeter paulownia A-grade tømmer ligger i 2023 på 350 EURO, men det forventes, at prisen omkring 2032 vil falde til omkring 150 EURO.


A-grade tømmer opnåes kun ved teknisk beskæring hvert forår efter de første 2 vækstsæsoner ... herefter opstamning hvert forår de næste 6 år, så 2/3 af stammen er ren for grene.


Det ligger dog fast, at paulownia til fremstilling af krydsfiner har ligget stabilt på 60 EURO pr m3 D-grade paulownia gennem de sidste 4 år. Dette opnåes uden opstamning.


Men regnestykket pr hektar ser nogenlunde sådan her ud:


1000 træer plantet i rækker 3x3 meter på 1 hektar.

Hvert træ giver gennemsnitlig 1,3 m3 ved første høst = 1300 m3

1 m3 koster lige pt 350 EURO = 2625 kr x 1300 m3 = dkk 3.412.500,- ved første høst efter 10-12 år = dkk 178000,- pr år


Vi forventer at prisen læggersig omkring de 1100 kroner pr m3, når vi er i 2032, og til den tid, vil plantagen yde

1800 m3 x dkk 1100,- = dkk 1980000,- .... men det gør den efter første høst hvert 8ende år = ca. dkk. 310.000,- pr år


Desuden er der 1/3 grenmasse, som yderligere kan sælges til produktion af flis eller isoleringsbatts.Hertil kommer salg af CO2-kvoter, som jfr. GCO kalkyler fra det 7. vækstår giver 52 tons CO2 pr hektar pr år, som i 2022-priser afregnes til dkk 430-450,- pr ton. Disse priser vil jfr. EU stige til dkk 730,- pr ton i 2030.


Til sammenligning giver vinterhvede på de maximale jorder pr år op til 8,3 ton pr hektar 


Driftomkostninger pr hektar pr år ligger for vinterhvede på ca 4200 dkr pr hektar, mens driftsomkostningerne for paulownia ligger på max 1200 dkr pr hektar.


Beregningerne er for ovenstående ud fra 1. gangs 10-12 års drift, mens udbyttet for de følgende 8-års drifter er proportionelt højere pr år.Læs links til markedspriserne herunder: