UDBYTTE OG DRIFTS-OMKOSTNINGER:Sammenholdt med spanske, bulgarske og japanske udbytter efter 8 års vækst, antages det, at udbyttet pr hektar i Scandinavien vil ligge på 1300-1500 kubikmeter tømmer ved første høst.


Prisen pr kubikmeter paulownia tømmer ligger i 2020 på 73,5 EURO, hvilet giver ca 102000 EURO pr hektar fordelt på 8 år.


Udbyttet vil derfor ligge på minimum

12800 EURO / 96500 dkr pr hektar pr år målt over de første 8 år.


Til sammenligning giver vinterhvede på de maximale jorder pr år op til 8300 kg pr hektar = 1390 EURO / 10400 dkr pr hektar pr år.


Driftomkostninger pr hektar pr år ligger for vinterhvede på ca 3800 dkr pr hektar, mens driftsomkostningerne for paulownia ligger på ca 1200 dkr pr hektar.


Beregningerne er for ovenstående ud fra 1. gangs 8-10års drift, mens udbyttet for de følgende 7-års drifter er proportionelt højere.


Maximalt udbytte for paulownia efter 36 års (eller 5 perioders) drift vil estimeret ligge på 14000 EURO / 105000  dkr pr hektar pr år. index 2020.

Læs links til markedspriserne herunder:Det unikke ved paulownias stamme er den cylindriske vækst, hvor stammen har næsten ens diameter højt op i træet.


Billedet her viser et 10 år gammelt træ, der er 24 meter højt og måler 62 cm i diameter ved r100 cm over roden = ca 4 kubikmeter tømmer + ca 1 kbm flis fra top og sidegrene

Paulownia

3B07 og 3BFE har på marginal jord 25-35 gange større udbytte på bundlinien end vinterhvede.


Og på maximal lerjord ca 20 - 30 gange større udbytte end vinterhvede eller raps.


Paulownia kræver vanding i 1-2 år på marginale jorder, men kan godt klare sig uden.

Herefter er rødderne nået ned i 2 meters dybde, hvor det ikke længere er nødvendigt at vande.


Paulownia tåler dog ikke alt for fugtige jorder med høj vandstand i sommerhalvåret.


Paulownia rødder når efter 8 års vækst en dybde på 12-15 meter, og lagrer utrolige mængder Co2 i rødderne...der, hvor Co2 hører hjemme.


Paulownia går øjeblikkeligt ud ved brug af Roundup på de nysavede stubbe uanset alderen på træet.


Paulownia-hybriderne 3B07 og 3BFE er kendetegnet ved lodret og meget ret vækst. Dette gør træet meget velegnet til møbelproduktion, tømmer og til krydsfiner.


Træet er yderst vindstærkt og tåler kraftig blæst i hele vækstperioden uden at bøje i stammen.

Man bliver forundret over, hvor lidt træet svajer i vinden.


Herunder finder du et link til aktuel markedspris på opskåret tømmer af paulownia.


Prisen afspejler markedsprisen i hele verden.