UDBYTTE OG DRIFTS-OMKOSTNINGER:Sammenholdt med spanske, bulgarske og japanske udbytter efter 8 års vækst, antages det, at udbyttet pr hektar i Scandinavien vil ligge på 1300-1500 kubikmeter pr hektar tømmer ved første høst.


Prisen pr kubikmeter paulownia A-grade tømmer ligger i 2021 på 220 EURO, hvilet giver ca 286000 EURO pr hektar fordelt på 8-10 år. - eller dkk 213000,- pr hektar pr år !


I skrivende stund pr 24 april 2022 ligger markedsprisen for A grade paulownia på Euro 245,- pr m3.


Vi tror dog ikke selv på, at denne prognose holder, og mener, at prisen på det europæiske marked er skruet kunstigt op pga. den store efterspørgsel.


Det ligger dog fast, at paulownia til fremstilling af krydsfiner har ligget stabilt på 60 EURO pr m3 D-grade paulownia gennem de sidste 4 år.


Ved denne kalkulation vil dette kunne give et afkast på OP TIL dkk 80000,- pr hektar pr år.


Ledende skovfolk forventer at den nuværende markedspris for A-grade Paulownia i løbet af de næste 10 år vil falde til omkring dkk 1000-1200,- pr m3, hvilket med laveste kvotient på  vil give et udbytte på minimum dkk. 130000,- pr hektar pr år


Hertil kommer salg af CO2-kvoter, som kan give et gennemsnit helt op på ca 4300 DKK pr ha pr år.


Til sammenligning giver vinterhvede på de maximale jorder pr år op til 8300 kg pr hektar 


Driftomkostninger pr hektar pr år ligger for vinterhvede på ca 4200 dkr pr hektar, mens driftsomkostningerne for paulownia ligger på max 1200 dkr pr hektar.


Beregningerne er for ovenstående ud fra 1. gangs 8-10års drift, mens udbyttet for de følgende 7-8-års drifter er proportionelt højere.A-grade Paulownia opnås kun, hvis træerne hvert forår får afskåret alle sidegrene 2/3 op ad stammen. - og man kan faktisk godt opnå en stammehøjde på 7-10 meter med en diameter på 40-50 cm på 10-12 år.


D-grade Paulownia får man, hvis man ikke passer sine træer og sidegrenene derfor laver knaster i stammen. Dette giver også en kortere stamme på 3-5 meter.


3B07 og 3BFE har på marginal, sandet jord 25-35 gange større udbytte på bundlinien end vinterhvede.


Og på maximal lerjord ca 9-12 gange større udbytte end vinterhvede eller raps.


Paulownia kræver vanding i 1-2 år på marginale jorder, men kan godt klare sig uden, HVIS capilarevnen er tilstrækkelig til at binde vandet i overfladen om sommeren, ellers SKAL der vandes med mindst 2 x 2 liter vand ugentlig i vækstsæsonen.


Når et paulownia træ er vokset op på 2 meter i højden er rødderne nået ned i 2 meters dybde, hvor det ikke længere er nødvendigt at vande.


Paulownia tåler dog ikke alt for fugtige jorder med høj vandstand i sommerhalvåret.


Paulownia rødder når efter 8 års vækst en dybde på 12-15 meter, og lagrer utrolige mængder Co2 i rødderne...der, hvor Co2 hører hjemme.


Paulownia går øjeblikkeligt ud ved brug af Roundup på de nysavede stubbe uanset alderen på træet.


Paulownia-hybriderne 3B07 og 3BFE er kendetegnet ved lodret og meget ret vækst. Dette gør træet meget velegnet til møbelproduktion, tømmer og til krydsfiner.


Træet er yderst vindstærkt og tåler kraftig blæst i hele vækstperioden uden at bøje i stammen.

Man bliver forundret over, hvor lidt træet svajer i vinden.


Paulownia biomasse til træpiller opnår en presset densitet på 1250 kg/m3 og en brændværdi på ca 16700 KJ7Kg.


https://www.researchgate.net/publication/354017896_Analysis_of_briquettes_and_pellets_obtained_from_two_types_of_Paulownia_Paulownia_tomentosa_and_Paulownia_elongata_sawdust

Læs links til markedspriserne herunder: