Små gode tips

Udnyt pladsen mellem dine paulownia træer:


Du kan plante 4 stk rubinia med 50 cm afstand mellem hvert paulownia, og dermed høste

færdige rubiniapæle efter 4-5 år.

Paulownia vokser fint på


sand/lerjord samt på lerjord, og knapt så godt på sure og/eller vandholdige arealer.


Arealet bør være efterårspløjet samt forårsharvet inden plantning 

Paulownia til tømmer skal plejes 1 gang om året de første 3-4 år:


Hvert efterår i september / oktober fjernes alle sideskud 2/3-del op af stammen for at sikre en smuk og ret stamme.


Såvel de grønne sideskud som bladene kan bruges til fremstilling af grøntpiller til kvæg- og svineproduktion

Paulowinia-træets blade er meget store.

De er spiselige for såvel mennesker som dyr, og de har et protein-indhold, der kan måle sig med soya-bønner.


I Kina indhegner man plantagerne og sætter får og kødkvæg ud til afgræsning i oktober / november. Dette skulle efter sigende øge kød-tilvæksten med 10 %.

Nyplantede paulownia bør vandes


med ca 7 liter om ugen fra april til udgangen af august det første år.


Brug siveslange, det er mest økonomisk.


Derefter er vanding ikke længere nødvendig, da rødderne nu er nede i 1-1,5 meters dybde.


Poulownia gødes på samme måde som norrmannsgraner til juletræer.


Vi anbefaler flydende NPK da dette optages hurtigere og giver mere stabile træer.